העברת תוכניות למעסיק החדש

העברת תוכניות למעסיק החדש

הסדר פנסיוני אצל המעסיק החדש

אחת מהפעולות שהנך נדרש אליהן במקום העבודה החדש, היא להסדיר את נושא הביטוח הפנסיוני במקום עבודתך.
יש לעשות זאת בהקדם על מנת שמעסיקך החדש יוכל להפקיד כספים  להסדרים הפנסיוניים על שמך, וכדי למנוע מצב בו התוכניות הפנסיוניות על שמך לא יהיו פעילות מעל תקופה מסוימת ויאבדו את תנאיהן, לרבות את כיסויי הביטוח למקרה פטירה ולמקרה אובדן כושר עבודה.

 

מה עלי לעשות כדי לקדם את הנושא?

על מנת שהסוכן במקום העבודה החדש יוכל לתת לך המלצות לגבי התיק הפנסיוני, עליו לקבל את כל המידע על התוכניות הקיימות שלך.

איסוף המידע יכול להתבצע במספר דרכים:

  1. איסוף עצמאי של מידע המצוי ברשותך, באמצעות דוחות שנתיים המתקבלים מהיצרנים השונים, והעברתו לסוכן החדש.
  2. רישום למסלקה הפנסיונית, על מנת לאפשר לסוכן החדש לאסוף בשמך את המידע מהיצרנים השונים.
  3. חתימה על ייפויי כוח לסוכן החדש, על מנת שהסוכן יוכל לפנות ליצרנים הרלוונטיים לקבלת מידע אודות תוכניותיך הפנסיוניות.