העברת תוכניות למעסיק החדש

העברת תוכניות למעסיק החדש

הסדר פנסיוני אצל המעסיק החדש

אחת מהפעולות שהנך נדרש אליהן במקום העבודה החדש, היא להסדיר את נושא הביטוח הפנסיוני במקום עבודתך.
יש לעשות זאת בהקדם על מנת שמעסיקך החדש יוכל להפקיד כספים  להסדרים הפנסיוניים על שמך, וכדי למנוע מצב בו התוכניות הפנסיוניות על שמך לא יהיו פעילות מעל תקופה מסוימת ויאבדו את תנאיהן, לרבות את כיסויי הביטוח למקרה פטירה ולמקרה אובדן כושר עבודה.

 

מה עלי לעשות כדי לקדם את הנושא?

על מנת שהסוכן במקום העבודה החדש יוכל להפגש איתך בנוגע לתוכניותיך הפנסיוניות, עליו לפנות למסלקה הפנסיונית לקבלת המידע.

באמצעות המסלקה הפנסיונית, הפועלת מתוקף יוזמה של משרד האוצר ובפיקוחו, יוכל סוכן הביטוח לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית על החסכונות הפנסיונים הצבורים לך.

לצורך פניה למסלקה הפנסיונית:

  1. עליך חתום על יפוי כח לקבת מידע מהמסלקה (נספח א').
  2. על מנת לשמור על פרטיותך ישנה חובה לזהותך,
    אופן הזיהוי: באמצעות מעסיקך או פניה אליך לקבלת קוד אימות.