תמורה איתך בהתחלה

פגישת עובד חדש

פגישת עובד חדש


פגישה עם סוכן פנסיוני של תמורה אורכת בין חצי שעה לשעה וחצי, בהתאם למטרות הפגישה.
ככלל, הפגישה מחולקת למספר שלבים:

 

שלב א' – הצגה, גילוי נאות ואימות פרטים

בשלב זה, יציג עצמו הסוכן הפנסיוני, נציג תמורה ואת תפקידו, יאמת את כל הפרטים האישיים שלך הרשומים במערכות תמורה, כגון: מצב משפחתי, תאריכי לידה ומספרי זהות של בני המשפחה,​ שכר מבוטח והכנסות נוספות, כתובות, טלפונים, כתובת דוא"ל ועוד. בנוסף, יבקש ממך תשובה לשאלת זיהוי לצורך זיהוי שלך בהמשך, ויוכל גם לשחזר עבורך את הסיסמא לאתר תמורה במידה ואינה נמצאת ברשותך.

 

שלב ב' – בירור צרכים

בשלב זה, ישאל אותך הסוכן הפנסיוני מספר שאלות בנוגע לתוכניות פנסיוניות קודמות שברשותך, העדפת סיכון בהשקעות, מטרות החיסכון הפנסיוני וכיסויים ביטוחיים, שינויים צפויים עתידיים, מצב כלכלי, חסכונות אישיים ועוד. מומלץ מאד בשלב זה, לשתף את הסוכן הפנסיוני במירב המידע שברשותך, על מנת שבהמשך הפגישה יוכל להתאים לך את התוכנית המתאימה ביותר עבורך.

 

שלב ג' – סימולציה והמלצות

הסוכן הפנסיוני יציג לך, באמצעות סימולטור, את התוכנית הפנסיונית שברשותך, לרבות החסכונות הצבורים ותחזית הסכומים הצפויים לגיל פרישה, וכן הכיסויים הביטוחיים המגנים עליך ועל משפחתך. במקביל, הוא ימליץ לך על השינויים הנדרשים על פי שיקול דעתו המקצועי, אם נדרשים כאלה.

הנושאים שידונו בפגישה:

 1. סוגי תוכניות פנסיוניות ובאילו גופים מוסדיים לערוך את החיסכון לפרישה ואת הביטוח על שימך
 2. סכומי הביטוח למקרה פטירה ולמקרה אובדן כושר עבודה המתאימים לך.
 3. הצורך בביטוחי בריאות, סיעוד, מחלות קשות, ועוד.
 4. מסלול ההשקעה המתאים לך ביותר, לפי העדפותיך וטווח ההשקעה.
 5. חסכון אישי, חסכון לילדים, הפנייה לפתיחת תיק השקעות וכו'.
 6. עדכון המוטבים בתוכניות שברשותך.

 

שלב ד' – קבלת החלטות

בשלב זה עליך לקבל החלטות: אתה רשאי לקבל את כל המלצותיו המקצועיות של הסוכן הפנסיוני, לחלוק עליהן או לקבל את חלקן. עליך לזכור כי זו התוכנית הפנסיונית שלך וזכותך לבחור על פי ראיית עולמך, כפי שחובתו של הסוכן הפנסיוני להמליץ לך על הנכון בעיניו.

 

שלב ה' – מילוי טפסים

על מנת ליישם את החלטותיך, נדרש הליך בירוקרטי של מילוי טפסים אותם נעביר לגופים המוסדיים השונים, לצורך ביצוע בקשותיך. בנוסף, טפסים רבים נדרשים כחלק מחובות הסוכן הפנסיוני, עפ"י הנחיות רגולטוריות. מילוי הטפסים הינו הכרחי לצורך ביצוע החלטותיך.

 

איך כדאי להערך לפגישה?

אנו ממליצים לך לעבור על התוכניות שברשותך, החסכונות, התשלומים והכיסויים הביטוחיים, וכן לעבור על הדוחות השנתייים והרבעוניים, המתקבלים מהגופים השונים.
כדאי לך ללמוד ולהכיר את התוכניות שיש כבר ברשותך, לרשום לך שאלות לסוכן על סוגיות שאינן מובנות לך, וכן לרשום לעצמך נושאים חשובים לדיון. כך הפגישה תהיה יעילה יותר, ממוקדת ופרודוקטיבית.
בנוסף, עליך להכין מראש צילום תעודת זהות הכולל ספח פתוח, או להביא עמך את תעודת הזהות בשילוב ספח.
אנו מבקשים שיהיו ברשותך את כל פרטי בני המשפחה והתלויים בכך כלכלית, אם יש, כולל שם מלא, מספר ת.ז, תאריך לידה וכתובת עדכנית.

 

אילו שאלות כדאי לך לשאול בפגישה?

 • מהן ההטבות שאני זכאי להם כלקוח תמורה ובארגון בו אני עובד?
 • האם ההטבות חלות על התוכניות שלי?
 • האם יש ברשותי תוכניות ישנות עם תנאים מיטיבים שיש לשמר?
 • מהו גובה הכיסוי למקרה פטירה בו אני מבוטח/ת? ומהו המומלץ?
 • האם יש ברשותי ביטוח בריאות / סיעוד ? אם כן, האם הוא מקיף מספיק ומתאים לי ולבני משפחתי?

 

מה קורה​​ לאחר הפגישה ?

לאחר הפגישה, חלק מהטפסים שחתמת עליהם, יועברו לחתימת מורשה חתימה מטעם מעסיקך, ולאחר מכן יועברו לגופים  המוסדיים הרלוונטים. בשלב זה, תמורה מתחילה לבצע בקרה על ביצוע בקשותיך, בגופים הרלוונטים. במידה והתבקש שינוי או אם ביקשת לפתוח תוכנית חדשה, תמורה תעביר אליך את תנאי הפוליסה ואישור ההצטרפות, לאחר בקרה שאכן התוכנית הופקה או שונתה באופן תקין. באזור האישי המאובטח שלך באתר תמורה, תוכל לצפות בכל רגע נתון במסמכים שחתמת עליהם, כמו גם להתעדכן בסטטוס ביצוע בקשותיך.

 

מתי כדאי לבחון מחדש את הביטוח הפנסיוני ? 

תוכנית פנסיונית דורשת עדכונים ושינויים במהלך חייך, בהתאם לצרכים והעדפות משתנים. 
אירועי החיים בהם מומלץ לבחון שוב את התוכנית הפנסיונית הינם: שינוי סטטוס משפחתי (נישואין, הולדת ילד, גירושין), מעבר בין עבודות, עלייה או ירידה משמעותית של השכר, שינוי במצב בריאותי, או בעיה רפואית, כגון פציעה, מחלה, נכות וכו'.