תפקידו של מנהל ההסדרים

תפקידו של מנהל ההסדרים

למה צריך מנהל הסדרים?

תחום הפנסיה, הביטוח הפנסיוני וקרנות ההשתלמות הינו מורכב, משתנה תכופות, ובעל השלכות המערבות נושאים מתחום המשפט, הכלכלה, חוקי העבודה ותקנות מס הכנסה. המדינה מבצעת רפורמות רבות מתוך מגמה להתאים את התכניות הפנסיוניות לשינויים הרבים בתחום כגון: התארכות תוחלת החיים, שערי הריבית הנמוכים בעולם, הזדקנות האוכלוסיה, השינויים בתחומי העיסוק, מקצועות נעלמים, מקצועות חדשים ועוד.
תפקיד מנהל ההסדר הוא לסייע למעסיק ולך, להתאים לך את התכנית הפנסיונית, לדאוג שכל התנאים שסוכמו אכן יקוימו ככתבם וכלשונם, וכן לוודא כי כל הכספים הגיעו ליעדם הנכון, כלומר לתכנית הפנסיונית שלך.
תמורה הינה מנהל ההסדר בעל המוניטין הטוב ביותר במשק הישראלי.
בתמורה העובד הוא המלך. אנו רואים כחובתנו לדאוג לכל עובד ולוודא:

  1. התאמת התכנית הפנסיונית לצרכים האישיים לרבות התאמת ההגנות לך ולמשפחתך.
  2. התאמת התכנית למצבי העולם המשתנים: מעקב אחר השינויים הרגולטוריים והשינויים במצב המשפחתי והאישי.
  3. ניהול התשלומים והעברתם לתכניות שלך במועד.
  4. ייצוג שלך ושל משפחתך במקרה תביעה חלילה וחס.

כל הפעולות שלנו נועדו לדאוג שאתה ומשפחתך תהיו מוגנים כלכלית במקרה פטירה, אובדן כושר עבודה, בעיות בריאות ולגיל הפרישה. בנוסף, אנחנו שומרים על הכסף שלך באמצעות בקרות רבות על מנת למנוע תקלות ושגיאות בקליטת הכספים, בגביית דמי הניהול ובביצוע בקשותיך לשינויים.

 

כיצד עוברים לטיפול תמורה במקום עבודה החדש

עם הגעתך למקום העבודה החדש אנחנו עומדים לשירותך.
על מנת שהסוכן במקום העבודה החדש יוכל להפגש איתך בנוגע לתוכניותיך הפנסיוניות, עליו לפנות למסלקה הפנסיונית לקבלת המידע.

באמצעות המסלקה הפנסיונית, הפועלת מתוקף יוזמה של משרד האוצר ובפיקוחו, יוכל סוכן הביטוח לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית על החסכונות הפנסיונים הצבורים לך.

לצורך פניה למסלקה הפנסיונית:

  1. עליך חתום על יפוי כח לקבת מידע מהמסלקה (נספח א').
  2. על מנת לשמור על פרטיותך ישנה חובה לזהותך,
    אופן הזיהוי: באמצעות מעסיקך או פניה אליך לקבלת קוד אימות.
      

להרחבה על הפגישה לחץ כאן