תפקידו של מנהל ההסדרים

תפקידו של מנהל ההסדרים

למה צריך מנהל הסדרים?

תחום הפנסיה, הביטוח הפנסיוני וקרנות ההשתלמות הינו מורכב, משתנה תכופות, ובעל השלכות המערבות נושאים מתחום המשפט, הכלכלה, חוקי העבודה ותקנות מס הכנסה. המדינה מבצעת רפורמות רבות מתוך מגמה להתאים את התכניות הפנסיוניות לשינויים הרבים בתחום כגון: התארכות תוחלת החיים, שערי הריבית הנמוכים בעולם, הזדקנות האוכלוסיה, השינויים בתחומי העיסוק, מקצועות נעלמים, מקצועות חדשים ועוד.
תפקיד מנהל ההסדר הוא לסייע למעסיק ולך, להתאים לך את התכנית הפנסיונית, לדאוג שכל התנאים שסוכמו אכן יקוימו ככתבם וכלשונם, וכן לוודא כי כל הכספים הגיעו ליעדם הנכון, כלומר לתכנית הפנסיונית שלך.
תמורה הינה מנהל ההסדר בעל המוניטין הטוב ביותר במשק הישראלי.
בתמורה העובד הוא המלך. אנו רואים כחובתנו לדאוג לכל עובד ולוודא:

  1. התאמת התכנית הפנסיונית לצרכים האישיים לרבות התאמת ההגנות לך ולמשפחתך.
  2. התאמת התכנית למצבי העולם המשתנים: מעקב אחר השינויים הרגולטוריים והשינויים במצב המשפחתי והאישי.
  3. ניהול התשלומים והעברתם לתכניות שלך במועד.
  4. ייצוג שלך ושל משפחתך במקרה תביעה חלילה וחס.

כל הפעולות שלנו נועדו לדאוג שאתה ומשפחתך תהיו מוגנים כלכלית במקרה פטירה, אובדן כושר עבודה, בעיות בריאות ולגיל הפרישה. בנוסף, אנחנו שומרים על הכסף שלך באמצעות בקרות רבות על מנת למנוע תקלות ושגיאות בקליטת הכספים, בגביית דמי הניהול ובביצוע בקשותיך לשינויים.

 

כיצד עוברים לטיפול תמורה במקום עבודה החדש

עם הגעתך למקום העבודה החדש אנחנו עומדים לשירותך.
על מנת שנוכל לבצע פגישה אודות התיק הפנסיוני שלך, אנו זקוקים למידע על התכניות הקיימות שלך.

אופן העברת המידע לתמורה:

  1. איסוף עצמאי של מידע המצוי ברשותך, באמצעות דוחות שנתיים המתקבלים מהיצרנים השונים, והעברתו לתמורה
  2. רישום למסלקה הפנסיונית, על מנת לאפשר לתמורה לאסוף בשמך את המידע מהיצרנים השונים.
  3. חתימה על ייפויי כוח לתמורה על מנת לאפשר לנו לפנות ליצרנים הרלוונטים לקבלת מידע אודות תוכניותיך הפנסיוניות.

באמצעות מידע זה, יוכל הסוכן הפנסיוני מטעם תמורה, להמליץ לך על הרכב התיק הפנסיוני המתאים לך ביותר במקום העבודה החדש.

להרחבה על הפגישה לחץ כאן