מימוש כספים בפרישה

מימוש כספים בפרישה

מהי קצבה חודשית בפרישה?

קצבה חודשית הינה סכום חודשי המשולם לפורש מיום הפרישה ולכל ימי חייו. קצבה זו מבטיחה הכנסה חודשית לכל החיים, בטחון כלכלי ושקט נפשי
פורשים שמחליטים למשוך סכום חד פעמי במקום קצבה חודשית, כאשר יש להם האפשרות לכך, לוקחים על עצמם אחריות גדולה לניהול ההכנסות לאורך שנים, למרות שאינם יודעים כמה זמן יחיו. במקרה של ניהול לא נכון של הכספים, הפורש יכול למצוא עצמו ללא הכנסה בגיל מאוד מבוגר.

 

כיצד מחושבת הקצבה החודשית?

אופן חישוב הקצבה השתנה במהלך השנים בין תוכניות פנסיוניות ותיקות משנות ה 70-80 ועד שנות ה -2000. באופן כללי, ניתן לומר שחישוב הקצבה החודשית לחוסך מתבסס על שני משתנים:

  1. החיסכון שנצבר עם השנים בתוכנית.
  2. תוחלת חיים ממוצעת באוכלוסיה וריבית צפויה.

בתוכניות הקיימות כיום, הנקראות "תוכניות צוברות", החוסך צובר במשך שנות עבודתו סכום כסף בתוכנית הפנסיוניתהמורכב מההפקדות השוטפות ומהתשואה על החיסכון וכאשר הוא מגיע לגיל פרישה, הגוף המנהל מחלק את הסכום שנצבר ב 'מקדם המרה לקצבה', פקטור ההופך את החיסכון לקצבה - פנסיה לכל החיים.

 

מהו "מקדם הקצבה"?

באמצעות מקדם זה, קובע הגוף המנהל את גובה הקצבה שתשולם לחוסך לכל חייו. המקדם משקלל תוחלת חיים ממוצעת באוכלוסייה הצפויה מגיל הפרישה ואת התשואה העתידית הצפויה על הכספים. הגוף המנהל מניח שחלק מהפורשים יחיו זמן ארוך מתוחלת החיים הממוצעת, וחלק יחיו זמן קצר יותר וכך איננו "מפסיד" מהחישוב. בתכניות ביטוח מנהלים לפני 2013, "מקדם ההמרה לקצבה" קבוע מראש  ומובטח חוזית ובכך מגן מפני עליה בתוחלת החיים. בקרן פנסיה, המקדם אינו קבוע מראש והוא משתנה בהתאם לשינויים בתוחלת החיים. 
מכיוון שתוחלת החיים הולכת ועולה, אחת לתקופה מתעדכנים מקדמי תוחלת החיים בתוכניות הפנסיוניות והם משפיעים לרעה על מקדם ההמרה לקצבה.
מי שהצטרף לתכניות ביטוח המנהלים משנות ה-70 עד סוף שנת 2012 נהנה ממקדם מובטח. החל מ-2013, נאסר על ביטוחי המנהלים להבטיח לחוסכים מראש מקדם קצבה המוגן מפני עליה בתוחלת החיים, יחד עם זאת ניתן לקבוע את המקדם עם הגיע החוסך לגיל 60, ולהעביר את סיכון התארכות תוחלת החיים, מהמבוטח לגוף המנהל.


אופן קבלת הכספים – סכום חד פעמי או קצבה חודשית

החל מינואר 2008, כל הפקדה בתוכנית פנסיונית (המוכרת כקופת גמל) מוגדרת לקבלת קצבה חודשית לכל החיים.
רק אם הגעתם לקצבה מינימלית המחויבת ב​חוק בסך כ-  4,500 ₪ לחודש (נכון לשנת 2019) ניתן למשוך את היתרה כסכום חד פעמי - היוון קצבה.
בעבר היו תקנות שאפשרו (בעת ההפקדה) ייעוד חלק מהכספים לסכום חד פעמי (הון) וחלק מהכספים לקצבה חודשית. התקנות השתנו פעמים רבות במהלך השנים, לכן סביר להניח שבעלי תכניות ותיקות יוכלו למשוך חלק מהכספים כסכום חד פעמי פטור ממס וחלק כקצבה חודשית, גם היא לעתים בפטור ממס. בהמשך תוכלו למצוא טבלה של אפשרויות משיכת כספי התגמולים בהתאם לסוג הקופות, התקופה בה נצבר החיסכון וגיל החוסך. כדי לקבל את הנתונים המדויקים, בצעו בדיקה אישית בתוכניות שלכם.

 

מהו סכום קצבה מזערי ("פנסיית מינימום")?

החוק קובע כי בעת הגעה לגיל הפרישה יש לממש חלק מהכספים כקצבה בסכום מינימלי לפני משיכת סכומים חד פעמיים כהיוון קצבה. סכום הקצבה המזערי שנקבע נכון למרץ 2008 עמד על 3,850 ₪ צמוד למדד. נכון לשנת 2019 הסכום עומד על כ- 4,500 ₪ לחודש. המשמעות היא שראשית עליכם להוכיח כי יש ברשותכם קצבה מינימלית לכל החיים, לפני שתוכלו להוון את יתר הסכומים לסכום חד פעמי. ​

להרחבה על מיסוי בפרישה לחצו כאן
       

חישוב הקצבה בהקדמת פרישה

אופן חישוב הקצבה בהקדמת פרישה תלוי בסוג  בהסדר הפנסיוני שברשותכם. מומלץ לבדוק זאת באופן פרטני לפני הפרישה.
באופן עקרוני, בהקדמת פרישה, מתרחשים שני שינויים:

  1. בשל תקופת החיסכון הקצרה יותר - החיסכון שנצבר קטן.
  2. מקדם ההמרה לקצבה גדל בשל גידול בתקופת קבלת הקצבה.

המשמעות היא, שככל שתקדימו את הפרישה, הקצבה החודשית שתעמוד לרשותכם תקטן באופן משמעותי.     
    

חישוב הקצבה בדחיית פרישה

אופן חישוב הקצבה בדחיית פרישה תלוי בסוג  ההסדר הפנסיוני שברשותכם. מומלץ לבדוק זאת באופן פרטני לפני הפרישה. באופן עקרוני בדחיית פרישה מתרחשים שני שינויים:

  1. החיסכון שנצבר גדל, בשל תקופת חיסכון ארוכה יותר.
  2. מקדם  ההמרה לקצבה קטן, בשל תקופת קיטון בתקופת קבלת הקצבה.

המשמעות היא, שככל שתדחו את הפרישה ומימוש הכספים, הקצבה החודשית תגדל. 

 

אופן מימוש הכספים

על מנת לממש את הכספים בפרישה, נדרשים מספר שלבים עד להפקדת הכספים לחשבונכם:

  1. תכנון הפרישה – החלטה לגבי אופן מימוש הכספים על פי מיסוי וצרכים לעתיד. מומלץ לעשות זאת בליווי מומחה פרישה
  2. הסדרת נושא המס החל על הכספים, מול פקיד שומה ונציבות מס הכנסה וקבלת אישורים.
  3. חתימה על בקשות ומסמכים והעברתם לגופים השונים.
  4. קבלת הכספים לחשבון הבנק.

תמורה מציעה ללקוחותיה שירות של מומחה בפרישה, המלווה אתכם בכל אחד מהשלבים הללו.
כחלק משירות זה, מבצעת תמורה בקרה על העברת הכספים לחשבונכם באופן תקין ועל פי בקשותיכם.

להרחבה על שירות תמורה בפרישה לחצו כאן