תמורה איתך בפרישה

פגישת פרישה

פגישה פרישה

תכנון הפרישה באופן נכון ומותאם אישית, בחשיבה לטווח ארוך, הינו קריטי. החלטות המתקבלות טרם הפרישה הן בעלות משקל כבד ומשפיעות בצורה משמעותית על רמת החיים בה תזכו בהמשך חייכם. מרגע שהוצאו לפועל, לא תמיד יש דרך חזרה מתוצאות ההחלטות הנ"ל.
תמורה מציעה לכם שירותים שונים* בעת הפרישה: תכנון פרישה המבוסס על בירור צרכים אישי, מבט מקיף על כל החסכונות שברשותכם, מתן המלצות על אפשרויות השונות למימוש הכספים והקטנת חבות המס, מימוש הכספים בפועל ובקרה על קבלתם באופן תקין.


* חלק מהשירותים ניתנים בתשלום.

 

שלבי השירות

כאשר תודיעו לתמורה כי אתם עומדים לפרוש, תתואם לכם פגישה עם מומחה פרישה.

 

שלב א' – איסוף מידע לפני הפגישה

לפני הפגישה נאסוף את המידע על כל התוכניות הפנסיוניות שברשותכם, אלו שבטיפול תמורה ואלו שלא (אם קיימות).
מידע מלא אודות התוכניות שלכם מהגופים השונים הוא קריטי לתכנון נכון ומקיף לגיל הפרישה. במצב בו יש בידינו מידע חלקי בלבד בפגישה, ייתכן שתקבלו תמונה שאינה מדויקת לגבי אפשרויותיכם הכלכליות וההמלצות עשויות להיות לא אופטימליות.
במידה וברשותכם תכניות פנסיוניות או תכניות חיסכון אישיות שאינן בטיפול תמורה, עליכם ליידע אותנו על כך בעת ההתקשרות הראשונית עם תמורה. אנו נשלח אליכם לחתימה, מסמך ייפוי כוח לקבלת מידע, ולאחר קבלתו חתום, נפנה באמצעותו לגופים השונים לקבלת המידע הדרוש. במקרים חריגים, נבקשכם לפנות לקופות על מנת לקבל מהן את המידע ולהעבירו  אלינו.  

* לתשומת לבכם - איסוף המידע מהגופים השונים מצריך לעתים בירורים נוספים והשלמות מידע ויכול להתארך למעלה מחודש ימים. דבר זה עלול לגרום לעיכוב בקיום הפגישה ובמימוש זכויותיכם. במקרה כזה, תקבלו עדכון.

 

שלב ב' - הפגישה


בירור צרכים בתחילת הפגישה

בתחילת הפגישה, מומחה הפרישה ישאל אתכם שאלות רבות על מנת להכיר באופן יסודי את העדפותיכם, ציפיותיכם וצרכיכם לגיל הפרישה. לדוגמא: מהי ההכנסה החודשית ממנה המשפחה חיה כיום? מהי ההכנסה נטו הרצויה להמשך? מה הצורך במימוש סכומים חד פעמיים באופן מיידי? האם יש צפי לאירועים עתידיים בהם תזדקקו לסכומים חד פעמיים?


הצגת המצב הקיים

לאחר בירור הצרכים, תוצג בפניכם התמונה הפנסיונית המלאה, הכוללת את כל החסכונות שצברתם והאפשרויות השונות למימושם, לניהולם או להשקעתם - אם אינם מיועדים למימוש מידי.


הצגת המלצות והנחיות

בסיום התהליך, תוצג לכם ההמלצה הטובה ביותר עבורכם, שכוללת הסברים כיצד לממש את הכספים, בהתחשב בצרכים וההעדפות שהגדרתם בתחילה כל זאת בהתחשב בהיבטי מיסוי, אופטימיזציה כלכלית והנכסים הקיימים.   


קבלת החלטות ויישומן

לאחר הצגת האפשרויות, מומחה הפרישה יסייע לכם לקבל החלטות מושכלות ואופטימליות, וייגש למלאכת מימוש ההחלטות.
בסיום הפגישה תידרשו לחתום על מסמכים שונים ותקבלו הנחיות מפורטות לצעדים הבאים, תוך ביצוע תיאום ציפיות להמשך התהליך. 

 

שלב ג' – הסדרת אישורים מרשויות המס

לצורך מימוש כספי החיסכון בעת הפרישה, נדרשים אישורים שונים מרשויות המס, בנוגע לכספי הפיצויים מהמעסיק האחרון,
פיצויים ממעסיקים קודמים שטרם הוסדרו, וכספי הפנסיה המיועדים למימוש.
לצורך כך, מומחה הפרישה יצייד אתכם במסמכים הדרושים וינחה אתכם לגבי הפעולות הנדרשות מול רשויות המס.

 

שלב ד' – העברת בקשות לגופים השונים

לאחר שתחתמו על כל המסמכים הדרושים וכל האישורים מרשויות המס יתקבלו, תעביר תמורה את בקשותיכם לגופים השונים ותפעל מולם עד לביצוע כל ההוראות בפועל באופן תקין. במקרה של בקשות משיכת כספים, נוודא העברה סדירה של הכספים לחשבונכם תוך ביצוע בקרה על תקינותם.  

* לתשומת ליבכם, בעת העברת הבקשות לגופים השונים, לעתים עולה כי היבטי מיסוי לא הוסדרו בגין תקופות עבודה ממעסיקים קודמים. במצב זה, תידרשו להסדיר את האישורים המתאימים באופן עצמאי, או שנוכל להציע לכם שירות בתשלום.
במקרה כזה, תהליך מימוש הזכויות וקבלת הכספים עלול להתעכב, ותמורה לא תישא באחריות על נזק כלכלי שעלול להיגרם כתוצאה מכך.

 

נושאים נוספים שייתכן ויעלו בפגישה:

 • אפשרויות לניהול השקעות מקצועי של כספים אישיים שאינם מיועדים למימוש.
 • אפשרויות להגדלת קצבה לגיל פרישה, במידת הצורך.
 • רכישת ביטוחי בריאות וסיעוד לך ולמשפחתך.
 • המשכיות התכניות שהגיעו לתום תקופה.
 • המשכיות כיסויים ביטוחיים, במידת האפשר והצורך.
 • הפניה לחוות דעת מקצועית נוספת בתחומים שונים, כגון מיסוי ואקטואריה, במידת הצורך.


כיצד מומלץ להתכונן לפגישה?


ארגון חסכונות, נכסים ותקציב משפחתי

אנו ממליצים לארגן את כל המסמכים הכלכליים בבית, הכוללים את החסכונות, הנכסים, ההכנסה החודשית וההוצאות השוטפות. מומלץ להגיע לפגישה כאשר אתם בקיאים ומתמצאים ברמת החיים הנוכחית שלכם.


חשיבה על ציפיות וצרכים לעתיד

חשבו על העתיד, על הצרכים הכלכליים הצפויים, על ההכנסה החודשית שתזדקקו לה לאחר הפרישה. האם אתם זקוקים לסכומים חד פעמיים או לקצבה חודשית? האם ברשותכם נכסים המייצרים הכנסה נוספת לפרישה? הכינו רשימה של שאלות ונושאים שחשוב לכם להעלות בפגישה. אם תגיעו מוכנים לפגישה, היא תהיה יעילה ומועילה הרבה יותר.


הבאת מסמכים לפגישה

על מנת שהפגישה תהיה יעילה, וניתן יהיה לקבל בה החלטות ולהתחיל את התהליך המעשי למימושן, חשוב שתביאו את המסמכים הבאים:

 • 3 תלושי שכר אחרונים.
 • אסמכתאות על מקורות הכנסה נוספים - שכר עבודה נוסף, קצבה ממקור כלשהו, רנטה, השכרת דירה, הכנסת בת/בן הזוג וכו'.
 • צילום תעודת זהות שלכם ושל בן/בת הזוג.
 • צילום המחאה לצורך וידוא פרטי חשבון הבנק לקבלת כספים.
 • דו"חות ומידע עדכני על קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, ביטוחים פרטיים-חיים, סיעוד, בריאות, אובדן כושר עבודה, שאינם בטיפול תמורה.
 • דו"חות ומידע עדכני על תכניות חיסכון פרטיות - פיקדונות בבנק, תיקי השקעות, קרנות נאמנות, נכסים למימוש.