גיל הפרישה

גיל הפרישה

מהו גיל הפרישה על פי חוק ומה משמעותו?

גיל הפרישה הרשמי כיום, הוא 62 לנשים ו-67 לגברים. המשמעות היא, שהחל מגיל זה עובד זכאי לפרוש מעבודתו ולהתחיל לקבל גמלת פרישה. כמו כן, רוב הטבות המס לפרישה חלות מגיל זה וניתן להתחיל ולקבל קצבת זקנה מביטוח לאומי. יצויין כי במהלך 2016 תיבחן אפשרות להעלאת גיל הפרישה לנשים ל-64.

 

גיל פרישת חובה

עובד המגיע לגיל זה, יכול להיות מחויב על ידי המעסיק לפרוש. גיל זה הוא 67 לגבר ולאישה. במידה שהמעסיק והעובד מעוניינים בהמשך העסקה, ניתן לסכם על המשך עבודה.

 

הקדמת הפרישה

עובד הבוחר לצאת לפרישה מוקדם יותר מגיל הפרישה הקבוע בחוק, רשאי לעזוב את מקום העבודה בכל עת כסיום עבודה רגיל, אך רק מגיל 60 יהיה זכאי לקבל קצבה חודשית מהתוכניות הפנסיוניות שברשותו. הקדמת הפרישה צפויה להקטין משמעותית את הקצבה החודשית ולרוב ייתכן שינוכו ממנה דמי ביטוח לאומי ומס בריאות עד גיל הפרישה החוקי. לפני פרישה מוקדמת, מומלץ לקבל חוות דעת וליווי של מומחה פרישה, שידאג לניהול ותכנון נכון של כספי הפנסיה הצבורים בתוכניות קיימות וכן לרצף ביטוחי לנכות ולשאירים.

 

מקומות עבודה עם הסכמי פרישה מיוחדים

ישנם ארגונים המאפשרים פרישה מוקדמת בתנאים מיוחדים, כגון: תשלום פנסיה מוקדמת, רכישת זכויות פנסיה עתידיות או מענקי פרישה מיוחדים. הסדרים אלו מאפשרים לפורש לקבל הכנסה במהלך תקופת ביניים, עד לגיל הפרישה החוקי. גם במסגרת הסדר כזה מומלץ לקבל ליווי וייעוץ של מומחה לתכנון נכון של מימוש הכספים.

 

דחיית הפרישה

אם אתם מעוניינים להמשיך לעבוד כשכירים גם לאחר גיל פרישת חובה (67), ניתן לעשות זאת בהסכמת המעסיק או להמשיך לעבוד באופן עצמאי ולייצר הכנסה. דחיית הפרישה תגדיל לרוב את הקצבה החודשית שתקבלו מתוכניות הפנסיה שלכם. גם בדחיית פרישה נדרש תכנון יסודי, בין היתר על מנת להסדיר תכניות שתוקפן עומד לפוג, לממש באופן חלקי כספים במידת הצורך, להשקיע נכון כספים נזילים שמשתחררים ועוד.

 

האם ניתן להמשיך לעבוד ולהתחיל לקבל גמלת פרישה?

ניתן להמשיך לעבוד ועדיין לממש כספי פנסיה, בין אם כספים הוניים ובין אם כקצבה. בתכנון מסוג זה, יש משמעות רבה להיבטי המיסוי בשל העובדה שגם הכנסת עבודה וגם כספי הפנסיה הן הכנסות חייבות במס. על כן מומלץ לעשות זאת בליווי מומחה מיסוי בפרישה.