תמורה איתך בשינוי מצב משפחתי

פגישת שירות

תמורה מעניקה לכם שירות מתמשך בכל שינוי במצב משפחתי. במידה ושיניתם סטטוס משפחתי ואתם לקוחות תמורה, אנו ממליצים ליזום פגישה עם אחד הסוכנים הפנסיוניים שלנו, על מנת לבחון מחדש את  ההסדרים הפנסיוניים שברשותכם ולהתאים אותם לצרכים החדשים. במקרים אלה תוזמנו לפגישה אישית, בין אם טלפונית ובין אם פנים מול פנים. 
בפגישה יבצע הסוכן הפנסיוני מטעם תמורה, בירור צרכים מקיף, הכולל את מצבכם המשפחתי החדש, מספר האנשים התלויים בכם כלכלית, גיל, עיסוק, שכר, הכנסות נוספות, חסכונות פנסיוניים ואישיים, ואף יתעניין במטרותיכם ויעדיכם העתידיים, תפיסת עולמכם בנוגע לחיסכון ארוך טווח והגנות ביטוחיות, ויבדוק עמכם את מידת הסיכון המועדפת עליכם בהשקעת כספים לטווח ארוך. 
הסוכן יסקור גם את התוכניות שברשותכם, יציג את הכיסויים הביטוחיים הקיימים, ולבסוף ייתן את המלצותיו לגבי התאמת התוכנית הפנסיונית למצבכם המשפחתי החדש.​​

תמורה איתך בשינוי מצב משפחתי

המלצות הסוכן הפנסיוני מטעם תמורה יתייחסו לנושאים הבאים:

  1. בדיקת התאמת התוכניות הפנסיוניות שברשותכם לצרכים שלכם.
  2. בדיקת התאמת סכומי ביטוח החיים, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח הבריאות וביטוח הסיעוד לצרכים שלכם, והשלמת חוסרים במידת הצורך.
  3. בדיקת אפיקי ההשקעה בתוכניות הפיננסיות שלכם והאם הם תואמים את ההעדפות הסיכון שלכם.;
  4. בדיקת כדאיות פתיחת חיסכון אישי או תיק השקעות מנוהל; הגדלת הפקדות לחיסכון אישי או הגדלת החיסכון לגיל פרישה.;
  5. בדיקה אם יש צורך בעדכון מוטבים בתוכניות השונות

כל המלצה שתקבלו תלווה בנימוקים מקצועיים להמלצה ותתועד בסיכום הפגישה.
לאחר קבלת כל ההמלצות, תוכלו להחליט אילו המלצות אתם מקבלים, אילו אתם דוחים למועד מאוחר יותר ואלו אינכם מקבלים.
לאחר קבלת ההחלטות, הסוכן הפנסיוני מטעם תמורה יבצע עבורכם את כל ההליך האדמיניסטרטיבי, ימלא את בקשותיכם בטפסים הרלוונטיים, יחתים אתכם ויעבירם לקופות. לאחר מכן, תמורה תבצע בקרה על ביצוע בקשותיכם באופן תקין בקופות השונות ותשלח לכם עדכון פוליסה ותנאים, לאחר הבקרה.

 

מה עושים?

באזור האישי באתר הלקוחות של תמורה, תוכלו לקבל מידע על תוכניות הפנסיה, הביטוח והגמל המנוהלים באמצעותנו.
אם ברצונכם לרכוש או להגדיל את סכומי ביטוח החיים שלכם או של בני זוגכם, לעדכן מוטבים בתוכניותיכם, להצטרף לתוכנית חיסכון או לבצע שינויים בתיק הפנסיוני, התקשרו למרכז שירות הלקוחות בטלפון 6099* לתיאום פגישה.

*חלק מבקשותיכם ניתנות לביצוע באמצעות שיחת טלפון ומשלוח טפסים בלבד, וחלק מהשירותים מחייבים פגישה אישית (טלפונית או פרונטלית) מול סוכן פנסיוני מורשה, כנדרש בחוק.