תמורה איתך בסיום עבודה

תהליך עזיבת עבודה

פגישת עזיבת עבודה

תמורה מלווה מקצועית את תהליך עזיבת העבודה, מתחילתו ועד סופו. תמורה מסייעת להסדרת הטיפול בכספי הפיצויים מול שלטונות המס והמשכיות ההסדרים הפנסיוניים, במיוחד ככל שמדובר בכיסויים למקרה פטירה ואובדן כושר עבודה.
בפגישת עזיבת העבודה, יקבל העובד את נתוני צבירות הפיצויים בקופות ויוצגו בפניו האפשרויות העומדות למימוש כספי הפיצויים וההשלכות של בחירתו.
המלצת תמורה מבוססת על התכניות לעתיד הקרוב והרחוק של העובד וכן על שיקולי מיסוי וחקיקה.
בפגישה ימולאו כל הטפסים הנדרשים לתהליך ותמורה תדאג להנחות את העובד במדויק מה לעשות ולמי לגשת.
בשלב הראשון על העובד לגשת לפקיד שומה באזור מגוריו לקבלת אישורים.
לאחר קבלת אישורי פקיד השומה, על העובד להעבירם לתמורה על מנת שנבצע בקרה על תקינות המסמכים והעברתם לקופות.
עובד המעוניין למשוך כספי פיצויים ימלא טופס בקשת משיכת פיצויים ויצרף אותו לאישורי מס הכנסה אותם קיבל.
תמורה תעביר את הבקשה ותבצע מעקב לביצוע הפדיון וזאת בתנאי שיועברו אליה כל המסמכים הדרושים.
פדיון מבוצע תוך 40 ימי עסקים מהיום שהחומר מועבר במלואו לקופות.
בשלב השני על העובד לקבל החלטה לגבי המשכיות התוכניות. עובד שמתחיל לעבוד אצל מעסיק חדש הטיפול בתיקו יעבור לסוכן של המעסיק החדש שלו ואילו עובד שעדיין לא מצא מעסיק ימשיך להיות מטופל דרך תמורה.
תמורה רואה חשיבות רבה בשמירה על המשאבים הפיננסיים והביטוחיים של לקוחותיה, גם בתקופה בה אינם עובדים.