המשכיות הכיסויים הביטוחיים

המשכיות הכיסויים הביטוחיים

שימור התוכניות באופן עצמאי

בעת ניתוק יחסי עובד מעסיק, מפסיק המעסיק להעביר תשלומים לתוכניות הפנסיה של העובד ולכן הפוליסה/קרן הפנסיה תוקפא/תסולק. המשמעות היא שהעובד לא יהיה בכיסוי ביטוחי למקרה פטירה או למקרה של אובדן כושר עבודה.
עובד אשר לא מצא מעסיק חדש, יכול להמשיך ולהפקיד להסדר הפנסיוני באופן עצמאי, זאת על מנת לשמר את תנאי הקופה, הוותק וסכומי הביטוח למקרה פטירה ואי כושר עבודה.
עלויות שמירת ההסדר הפנסיוני מחושבות לפי גיל העובד ולפי הסכומים בהם הוא מבוטח.
התשלומים מבוצעים דרך הוראת קבע או כרטיס אשראי ובמקרים מסוימים ניתן לבקש שהעלויות לשמירת כיסויי הביטוח למקרה פטירה או נכות, ייגבו מתוך החיסכון הצבור בקופה.
בפוליסות ביטוח מנהלים שנפתחו עד דצמבר 2012 קיים מקדם המרה מובטח ועל כן מומלץ מאד לשמר באופן עצמאי פוליסות אלו, כדי לא לאבד את מקדם ההמרה המובטח.