מיסוי כספי פיצויים

מיסוי כספי פיצויים

כיצד מחשבים פיצויים פטורים ממס

כספי הפיצויים בסיום עבודה מהווים הכנסה חייבת במס עפ"י פקודת מס הכנסה ותקנות המס.
יחד עם זאת, רשויות המס מאפשרות לקבל פטור ממס על כספי הפיצויים, מוגבל בתקרה לכל שנת עבודה.
נוסחת הפטור הינה: משכורת אחרונה או תקרת הפטור, לפי הנמוך מביניהם, כפול הוותק.

לדוגמא:

עובד ששכרו 5,000 ₪ והוותק הינו 4 שנים זכאי לפיצויים בסך 20,000 ₪, והם יהיו פטורים ממס. 
עובד ששכרו 15,000 ₪, (שכר הגבוה מתקרת הפטור שהינה 12,380 ש"ח נכון לשנת 2019), זכאי לקבל פטור ממס בגובה 12,380 ₪ כפול 4 שנים = 49,520 ₪  והיתרה תהיה חייבת במס.

 

מיסוי פיצויי הפיטורים

במידה וצבירת הפיצויים גבוהה מהסכום הפטור ממס, נותרת יתרה החייבת במס. במידה והעובד החליט למשוך יתרה זו, עליו לשלם מס בהתאם לקביעת פקיד שומה, בד"כ בגובה שיעור המס השולי החל עליו באותה השנה. במידה והעובד בחר שלא למשוך את הפיצויים, רשויות המס מאפשרות לו לדחות, להפחית, או להימנע מתשלום מס במועד סיום העבודה.

 

אפשרויות דחייה, הפחתה, או הימנעות מתשלום מס


רצף זכויות פיצויים או רצף זכויות מעסיקים

משמעות הבקשה  היא דחיית התחשבנות במס על כספי הפיצויים כיום, למועד עתידי, לאחר סיום העבודה אצל המעסיק הבא, או בפרישה לגמלאות. התנאים: הודעה לפקיד שומה בתוך 3 חודשים ממועד סיום העבודה, מציאת מעסיק חדש תוך שנה שיפקיד לפיצויים על שם העובד ואי משיכת מענק פיצויים פטור ממס.
רצף זכויות מתייחס לכל תקופות העבודה בהן התבקש רצף כתקופת עבודה אחת, ועל כן הפטור על כספי הפיצויים מחושב בהתאם לוותק הכולל מכל המעסיקים, כפול השכר האחרון ממעסיק אחרון, או תקרת הפטור באותה  העת, לפי הנמוך מביניהם.
ניתן להתחרט מרצף זכויות לפיצויים (מעסיקים) עד שנתיים ממועד הבקשה.


רצף קצבה

משמעות הבקשה היא דחיית תשלום המס לגיל הפרישה. עובד שבוחר ברצף קצבה, מבקש ממס הכנסה לא לגבות ממנו מס על פיצויים חייבים, במועד סיום העבודה, אלא מבקש להשאיר את הכספים בקופה ולייעד אותם לשם קבלת קצבה חודשית בפרישה לגמלאות, בהנחה שהמס שיחול על הקצבה יהיה נמוך משמעותית מהמס שישלם היום, אם ימשוך אותם כסכום חד פעמי, וכן מתוך הבנה כי משיכת כספי הפיצויים פוגעת בפנסיה.


פריסת מס     

העובד הפורש מעבודתו יכול למשוך היום את כספי הפיצויים, כאשר ההתחשבנות עם מס הכנסה תיפרס על פני מספר שנים.
פריסת מס מיועדת למי שלא צופה הכנסות מעבודה/קצבה בשנים הקרובות או שהכנסותיו אלו יהיו נמוכות.
הפריסה מאפשרת הקטנת המס השולי על כספי הפיצויים.
כל ארבע שנות עבודה (אצל אותו מעסיק או ברצף פיצויים) מאפשרות שנת פריסה אחת, כאשר המקסימום הינו שש שנות פריסה.
כמו כן, קיימת אפשרות לבצע פריסת מס אחורה (אפשרות זו מתאימה לעובד בעל שכר נמוך שקיבל פיצויים מוגדלים).
בחירה באופציה של פריסה (קדימה) מחייבת הגשת דו"ח למס הכנסה במשך כל שנות הפריסה.

להרחבת הפירוט על האפשרויות לחץ כאן לדף משיכת פיצויים