סיום עבודה

תמורה סוכנות לביטוח - איתך ברגעים החשובים

סיום עבודה הינו ניתוק יחסי עובד מעסיק וסיום הקשר בינכם בכל ההיבטים כולל בהסדרים הפנסיוניים שלך.
במועד סיום עבודתך, המעסיק מפסיק להפקיד את התשלומים השוטפים להסדרים הפנסיוניים על שמך, והוא יעביר אליך "מסמך שחרור", המעביר את הבעלות על ההסדרים הפנסיוניים שלך, לבעלותך.
בהסדרים הפנסיוניים שברשותך, ישנם שני נושאים עיקריים עליהם עליך לתת את הדעת:

  1. זכאות לכספי פיצויים וחבות מס
  2. המשך ההסדרים הפנסיוניים שלך אצל מעסיק חדש או באופן עצמאי

     

תמורה איתך בסיום עבודה
המשכיות בעזיבת עבודה

 

 

 

כספי פיצויים וחבות מס