תקופת חל"ת וחיסכון פנסיוני

חופשה ללא תשלום (חל

אם אתם יוצאים לתקופת חל"ת זמנית (חופשה ללא תשלום) של מספר חודשים או יותר, ללא סיום עבודה רשמי, מומלץ להסדיר את תשלום התוכניות הפנסיוניות באופן עצמאי. הסיבה לכך היא, שבתקופת חל"ת המעסיק מפסיק לבצע הפקדות  להסדרים הפנסיוניים. אם לא תתחילו להפקיד כספים באופן עצמאי לתוכנית, התוכנית תוקפא, והכיסויים הביטוחיים בה יבוטלו. לביטול הכיסויים והפסקת התשלומים ישנן מספר השלכות דרמטיות:

  1. בתקופה זו המשפחה לא תהיה מבוטחת למקרה פטירה ולמקרה אובדן כושר עבודה -  כיסויים חשובים בהחלט.
  2. לכשתרצו להחזיר את הכיסויים לפעילות , ייתכן שתידרשו לתהליך חיתום רפואי, מילוי הצהרות בריאות ובדיקה רפואית, דבר שאינו מבטיח שתתקבלו בתנאים הקודמים לכיסוי במידה שחל שינוי במצב הבריאותי שלכם.
  3. בחלק מההסדרים הפנסיוניים , אם מפסיקים להפקיד למשך תקופה מסוימת, לא ניתן  לשוב ולהפקיד אליהם לאחר מכן. ניתן לאבד כך תוכניות עם תנאים טובים במיוחד לגיל פרישה, שכיום אינן קיימות.

לצורך הסדרת המשכיות הכיסויים והתוכניות (ביצוע "הסדר ריסק") בתקופת חל"ת, יש להיפגש עם סוכן פנסיוני שימליץ כיצד לעשות זאת. הסוכן יבצע עבורכם את ההליך, כולל מילוי וחתימה על הטפסים והעברתם לקופות.