הפחתת היקף משרה

הפחתת היקף משרה

במצב לא אידיאלי, ייתכן כי שיעור המשרה שלכם יופחת, ויגרור  בעקבותיו  הקטנת ההכנסה. התוצאות של מהלך כזה יכולות להיות:

  1. אחד ההסדרים הפנסיוניים לא יקבל תשלום ויוקפא ללא ידיעתכם.
  2. הכיסויים הביטוחיים בהסדרים השונים יקטנו דרמטית, ולא יתאמו את צרכיכם וצרכי המשפחה.

על כן, בהפחתת שכר עקב שינוי שיעור משרה, יש לנקוט במשנה זהירות, ולבחון באופן יסודי את התיק הפנסיוני.

ההפקדות והכיסויים הביטוחיים בתיק הפנסיוני נגזרים לרוב מהשכר ומותאמים לו. במידה שהשכר שלכם פחת מסיבה זו או אחרת, מומלץ לבצע התאמה מחודשת של התיק הפנסיוני, על מנת לוודא כי כל התוכניות הפנסיוניות ממשיכות לקבל תשלום חודשי ואינן מוקפאות או מאבדות את תנאיהן. כמו כן, כדאי לוודא שהכיסויים הביטוחיים, כגון ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה, מותאמים לצרכים החדשים שלכם.

 

ביטוח חיים בהפחתת שכר

סכום ביטוח החיים בתוכנית הפנסיונית מושפע לרוב באופן ישיר מהשכר המבוטח בתוכנית. הקטנה פתאומית של השכר עלולה להקטין דרמטית את סכומי ביטוח החיים, ובכך להשאיר את המשפחה ללא הגנה מספקת במקרה של פטירה. אם אתם יודעים על הפחתת שיעור משרה או הקטנה פתאומית של שכרכם, מומלץ כי תיפגשו עם סוכן פנסיוני מראש, על מנת להכין את התוכניות להפחתת השכר מבלי לפגוע בהגנות הביטוחיות של המשפחה.

להרחבה על שירותי תמורה בהפחתת שכר