העלאת שכר

העלאת שכר

מזל טוב! קיבלתם העלאה בשכר. בהיבט החיסכון הפנסיוני, ראשית מומלץ לבדוק האם מסכום זה יופקדו כספים לטובת  ההסדר הפנסיוני. כלומר, האם העלאה זו כלולה בשכר לתנאים סוציאליים. במידה שכן, ודאו כי החל מחודש ההעלאה, גם ההפקדות לחיסכון הפנסיוני עולות בהתאם. בדיקה זו יש לבצע בתלוש השכר המעודכן, שם תוכלו לראות האם גדלו ההפקדות לטובת התוכנית הפנסיונית, ביחס לחודש  הקודם. במידה שאתם לא יודעים כיצד לקרוא את התלוש, היעזרו בחשב/ת השכר בארגון.

 

התאמת התוכנית הפנסיונית לשכר החדש

לרוב, עדכון העלאת השכר בתוכנית הפנסיונית מתבצע באופן אוטומטי. בחודש בו המעסיק מעביר הפקדה גדולה יותר, רוב התוכניות החדשות גמישות וקולטות הפקדה זו באופן אוטומטי ותקין. מתי נדרש שינוי בעקבות עליית שכר?

  1. ישנם מקרים בהם התוכנית מוגבלת ולא מסוגלת לקלוט הפקדה מעל סכום מסוים. במצב זה, יש צורך לפתוח תוכנית נוספת לקליטת היתרה.
  2. העלאת שכר בהסדר הפנסיוני, עשויה להגדיל את סכומי הביטוח בהתאם, מה שיצריך תהליך חיתום רפואי מחודש. ניתן להסדיר זאת באמצעות פגישה עם סוכן פנסיוני. 

 

העלאת שכר בקרן פנסיה מקיפה חדשה

קרן פנסיה מקיפה חדשה הינה תוכנית גמישה להפקדות שונות. בעקבות עליית השכר, גדלים בה הכיסויים הביטוחיים לנכות ולשאירים באופן יחסי בהתאם לתקנון. עם זאת, ההפקדה לקרן פנסיה מקיפה מוגבלת בתקרה על פי תקנות המס.

במידה שברשותכם קרן פנסיה מקיפה בלבד, ומתקבלת בקרן הפקדה הגבוהה מהתקרה, הקרן מעבירה באופן אוטומטי את היתרה לקרן אחרת בשם: "קרן פנסיה כללית / משלימה". לקרן הפנסיה המשלימה יש תנאים אחרים בהיבט הכיסוי הביטוחי, תשואה, דמי ניהול ועוד.

במידה ששכרכם עלה או מתקרב לתקרת ההפקדה לקרן פנסיה מקיפה, מומלץ להיפגש עם סוכן פנסיוני, על מנת לבחון את החלופות להפקדת היתרה.

 

העלאת שכר בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר

קרן פנסיה ותיקה שבהסדר מוגבלת משנת 2004 בהעלאת שכר קובע בשיעור 2% ריאלי לשנה. על כן, אם קיבלתם העלאה בשכר, בדקו אם ברשותכם הסדר פנסיוני נוסף, שיקלוט את היתרה, ככל שהדבר נדרש. במידה ואתם מעוניינים להגדיל את השכר בקרן ותיקה, מומלץ לפנות לקרן, לבירור המשמעויות, והאם יש בכך יתרון או פגיעה בזכויות לגיל הפרישה.

*ישנם ארגונים בהם קיים הסדר מול הקרן הוותיקה, לפיו ניתן להפקיד בה ללא הגבלה. יש לברר זאת מול הקרן או המעסיק.

 

העלאת שכר בקרן פנסיה ותיקה מאוזנת

קרן פנסיה ותיקה מאוזנת אינה מוגבלת בהעלאות שכר, כך שאם ברשותכם תוכנית מסוג זה, ההפקדה המוגדלת תיקלט בקרן באופן אוטומטי ואין צורך להסדיר זאת מול סוכן פנסיוני. ככל שעולה ההפקדה, הכיסויים למקרה נכות ולשאירים עולים בהתאם, (במידה שאכן יש בקרן כיסוי לשאירים ונכות) כמו גם פנסיית הזקנה. ברמות שכר גבוהות , ואם בתיק הפנסיוני שלכם יש רק קרן פנסיה ותיקה מאוזנת , מומלץ לבחון שילוב תוכניות פנסיוניות נוספות, לצורך פיזור סיכונים.

 

העלאת שכר בביטוח מנהלים מסוג עדיף משנת 2004 ואילך

בפוליסות ביטוחי מנהלים מסוג "עדיף", ששיווקם החל בשנות ה-80 ובפוליסות ביטוחי המנהלים המשווקות משנת 2004 ואילך, ניתן לרוב, להגדיל שכר ללא מגבלה או תקרה .
אם ברשותכם פוליסה מסוג זה, ההפקדה המוגדלת תיקלט בתוכנית באופן אוטומטי ואין צורך להסדיר זאת מול סוכן פנסיוני. יחד עם זאת, אם קיים סכום ביטוח חיים או כיסוי לאובדן כושר עבודה בפוליסה, אשר נגזרים מהשכר המבוטח בה, יכול להיווצר מצב של הגדלת הכיסוי הביטוחי הדורש חיתום רפואי מחודש.

 

מה לעשות?

  1. רצוי לבדוק את תלוש השכר, כדי לוודא שהשכר וההפקדות  להסדר הפנסיוני עודכנו, וכן לבדוק את הדו"ח הרבעוני השנתי של הקופה על מנת לוודא כי ההפקדות המוגדלות נקלטו בהתאם.
  2. לצורך עדכון הכיסויים הביטוחיים בתוכנית, עליכם לחתום על הצהרת בריאות, או לבצע בדיקה רפואית, כל זאת בהתאם להמלצות ולליווי של סוכן פנסיוני.

 

העלאת שכר בפוליסות צמודות מדד

בעבר שווקו פוליסות ביטוחי מנהלים צמודות מדד, כגון "מעורב", "גמלא" וכו'. תוכניות אלו לא מאפשרות הגדלת הפקדות, שכן ההפקדה צמודה למדד המחירים לצרכן בלבד. עבור מקרים כאלה, נפתחה במהלך השנים פוליסה נוספת המיועדת לקלוט הגדלת הפקדה בשל העלאות שכר. במידה ויש ברשותכם רק פוליסה ותיקה מסוג זה בלבד, ואתם צופים העלאת שכר, מומלץ כי להפגש עם סוכן פנסיוני על מנת להסדיר את הנושא.

 

העלאת שכר בקרן השתלמות

בקרן השתלמות אתם יכולים להפקיד את שיעורי הפקדות עפ"י התקנות מכל שכר, והיא גמישה להפקדות משתנות. עם זאת, בתקנות המס נקבעה תקרת הפקדה של המעסיק, שמעבר לה, הסכום ייחשב הכנסה בידי העובד והוא ישלם בגינה מס הכנסה, ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. במידה ששכרכם גבוה מהתקרה, עומדות בפניכם שתי אפשרויות: האחת, לבקש מהמעסיק שלא להפקיד מעבר לתקרה על מנת שלא לשלם מס ואת ההפקדה היתרה ניתן לבקש להפקיד לשכר. השנייה, להמשיך להפקיד משכר מלא, תוך תשלום מס על החלק מעל התקרה. אם שיקוליכם נובעים מראייה לטווח ארוך, ההמלצה הרווחת היא להמשיך להפקיד משכרכם המלא לקרן ההשתלמות, למרות תשלום המס. תוכלו לבצע את כל הפעולות האלה בהנחיה ובליווי של הסוכן הפנסיוני בתמורה, בהתאם לצרכיכם והעדפותיכם.

 

העלאת שכר מעבר לפעמיים וחצי מהשכר הממוצע במשק

על פי תקנות המס כיום, שכיר אשר שכרו מעל פעמיים וחצי מהשכר הממוצע במשק, מחויב בניכוי מס בגובה המס השולי על הפקדת המעסיק לתגמולים, מעל התקרה. במקרה כזה קיימות שתי חלופות:

  1. בראייה ארוכת טווח, כדאי להמשיך להפקיד משכר מלא תוך תשלום מס.
  2. קיימת אפשרות לקטום את השכר בתקרה, ולבקש מהמעסיק להעביר את היתרה למשכורתכם.

תשלום המס על הסכום ינוכה בכל מקרה - ההבדל הוא שבחלופה הראשונה, הסכום ייחסך לגיל פרישה והקצבה הנובעת ממנו תהיה פטורה ממס, ובחלופה השנייה, הסכום יתווסף לשכר ברוטו.

 

העלאת שכר - טיפים

  1. בדקו שהעלאת השכר מהווה חלק מהשכר לתנאים סוציאליים.
  2. ודאו שההפקדות לטובת ההסדר הפנסיוני עלו בהתאם לעליית השכר.
  3. ודאו שהשכר לא עבר את תקרות ההפקדה בקופות השונות, ושקיימת תכנית חלופית לקלוט את הגידול בהפקדה.
  4. ודאו כי הכיסויים הביטוחיים התעדכנו לפי השכר החדש ואם יש צורך בתהליך חיתום רפואי לצורך השינוי.

בכל הנושאים הללו מומלץ לקבל הנחיות מסוכן פנסיוני, לאחר בדיקת מקיפה של התיק הפנסיוני, התוכניות השונות וחלוקת ההפקדות ביניהן.

לשירות תמורה בהעלאת שכר לחצו כאן