בעל שליטה בחברה

בעל שליטה בחברה

בעל שליטה בחברה הינו שכיר אשר יש לו מניות בחברה וזכויות שליטה בה, כמוגדר בפקודת מס הכנסה ובתקנות המס. בהיבט הביטוח הפנסיוני, לבעל שליטה יש מגבלות מסוימות בהפקדות לביטוח פנסיוני:

 1. הפקדה שוטפת לטובת רכיב הפיצויים מוגבלת בתקרת הפטור לפיצויים. הפקדה בגובה התקרה מותרת בניכוי לחברה, אולם מעבר לכך לא תוכר לחברה בהוצאות המותרות בניכוי.
 2. הפקדת המעסיק לטובת רכיב התגמולים עבור חבר בעל שליטה, מוגבלת בדומה לכל שכיר אחר, בשיעור של 7.5% מארבע פעמים השכר הממוצע במשק. המשמעות היא שהפקדה בגובה התקרה לא תגרור ניכוי מס לעובד, והפקדה מעבר לכך תגרור זקיפת שווי מס בשיעור המס השולי של העובד.

עקב המגבלות, לבעל שליטה יש אפשרויות שונות לבניית התיק הפנסיוני, המשפיעות על תשלום המס בהווה, על גובה החיסכון בעתיד ועל תשלום המס בעתיד. השיקולים בהחלטה זו מורכבים, ויש לקחת בחשבון מספר רב של גורמים.

 

השיקולים בביטוח פנסיוני לבעל שליטה

 1. סוג התוכניות הפנסיוניות שברשותכם
  לאורך העשורים האחרונים, השתנו מוצרי החיסכון לפנסיה בתכיפות רבה, ולכן אנשים שונים מחזיקים בפוליסות בתנאים שונים. ראשית יש לבחון  באלו פוליסות אתם מחזיקים, מהן מגבלותיה ומהן יתרונותיה. לדוגמא, פוליסות ביטוח מנהלים שנפתחו בשנות ה-80 מבטיחות תשואה, ולכן לרוב, יש להימנע משינויים במבנה ההפקדות או בשכר המבוטח.
  כמו כן, בפוליסות ביטוחי מנהלים שנפתחו משנות ה-90 עד סוף שנת 2012, כל שינוי ברכיבי ההפקדות (שיעור לתגמולים / שיעור לפיצויים) הוא לרוב בלתי הפיך ועלול לגרום נזק לטווח ארוך.
 2. צבירות חיסכון נוכחיות ועתידיות
  שיקול נוסף שיש לקחת בחשבון הוא סכום החיסכון שנצבר עד היום ומהי תחזית החיסכון לגיל פרישה.
  אם לא חסכתם מספיק יחסית לגילכם בנקודת הזמן הנוכחית, ייתכן שלא כדאי להגביל את ההפקדות בגלל שיקולי מס. אם חסכונותיכם גבוהים יחסית, תוכלו לבצע הגבלות הנובעות משיקולי מס.
 3. שיקולי  מס בעת ההפקדה ובפרישה
  אם אתם מעוניינים לשלם מס מינימלי, יש לבחון את החלופות, ולחשב את המס הצפוי בעת ההפקדה והמס הצפוי לעת הפרישה, ולבחור את האפשרות האופטימלית.
 4. סכומי ביטוח נדרשים ואפשריים בפוליסות
  בעת בניית התיק הפנסיוני, יש לבצע התאמה של סכומי ביטוח החיים וביטוח אובדן כושר עבודה, שלעיתים מהווים חלק מהפוליסות שברשותכם. האפשרות לרכוש סכומי ביטוח או להגדילם, תלויה במצב הרפואי הנוכחי. אם יש לכם עבר של בעיות רפואיות, סביר שיחולו מגבלות שונות על שינוי בכיסויים. 

לסיכום, כבעלי שליטה בחברה עליכם למפות את צרכיכם, העדפותיכם והשקפת עולמכם, בשילוב עם בחינת סוגי התוכניות שברשותכם, הצבירה הנוכחית בהן, גילכם, שכרכם, הכנסות נוספות, מצב רפואי, מצב משפחתי, צרכים ביטוחיים ועוד.
בעל שליטה בחברה נהנה ממגוון אפשרויות לבניית התיק הפנסיוני, וניתן לבצע הפקדות במעמד שכיר או במעמד עצמאי, תוך חלוקה בין מספר  הסדרים פנסיוניים עם מאפיינים שונים. מאחר והנושא מורכב ויש לו השלכות משמעותיות בהווה ובעתיד, מומלץ להיפגש עם מומחה בתחום ולקבל הנחיות והמלצות לפני קבלת החלטות.

 

כיסוי לאובדן כושר עבודה לבעלי שליטה

לשכיר בעל שליטה יש את האפשרות לבטח את עצמו לאובדן כושר עבודה בהתאם לשכר שוטף בשילוב רווחי החברה (מחולקים ולא מחולקים). ההמלצה הרווחת היא להקפיד על התאמת הכיסוי להכנסה המלאה בפועל, ולא רק לשכר השוטף הנמשך מדי חודש, על מנת להגן באופן מלא על המשפחה. 

 

ביטוח חיים לבעלי שליטה

השיקול העיקרי לקביעת סכום ביטוח החיים היא הצורך המשפחתי. יש לבצע בחינה של צריכת התא המשפחתי מדי חודש, וקביעת רמת החיים הקיימת בבית, ובהתאם לכך לקבוע את סכומי הביטוח.

 

ביטוח בריאות, ביטוח מחלות קשות וסיעוד לבעלי שליטה

רצוי לרכוש הגנה למקרים רפואיים שונים, כגון צורך בניתוחים, השתלות, תרופות שלא בסל הבריאות, מחלות קשות, מצב סיעודי ועוד. כל אירוע כזה יכול לגרור הוצאות כבדות, וכדי להגן כלכלית על המשפחה, יש לשקול רכישת כיסויים ביטוחיים מסוג זה.

 

השקעה נבונה של הכסף שלכם

במידה שיש ברשותכם נכסים וחסכונות נזילים, המיועדים להשקעה לטווח ארוך או בינוני, מומלץ כי תבחנו את השקעתם באפיק שיניב תשואה לאורך השנים, על מנת שלא יאבדו מהערך שלהם. סוכן  פנסיוני יוכל להמליץ לכם על תוכניות חיסכון אישיות, ובתי השקעות לניהול תיק השקעות.