חופשת לידה

חופשת לידה

מזל טוב לרגל הולדת הילד/ה!
אנו מאחלים לכם בריאות ואושר באירוע מרגש זה.
בהזדמנות זו כדאי להבין מה קורה לביטוח הפנסיוני במהלך חופשת הלידה, ובתקופת החופשה ללא תשלום (חל"ת), אם החלטתם לקחת חופשה כזו.

 

חופשת לידה והביטוח הפנסיוני

בחופשת לידה, על פי התקופה המוגדרת בחוק, המעסיק מחויב להמשיך להפקיד הפקדות לתוכניות הפנסיוניות באופן שוטף ומלא. כלומר, בתקופה זו אין צורך להסדיר דבר. לעתים, המעסיקים מבצעים הפקדה רטרואקטיבית בתום חופשת הלידה עבור כל התקופה - ולא באופן שוטף. בעת קבלת הדו"ח השנתי או הרבעוני מהקופה, בדקו את הנתונים, וודאו כי אכן בוצעו הפקדות סדירות  להסדר הפנסיוני במשך חודשי תקופת  חופשת הלידה, או הפקדה חד פעמית בתום התקופה.

 

חל"ת לאחר חופשת לידה

במידה שהחלטתם להאריך את חופשת הלידה לתקופת חל"ת (חופשה ללא תשלום), המעסיק מפסיק  לשלם לתוכניות הפנסיוניות. אם לא תתחילו להפקיד כספים באופן עצמאי לתוכנית, התוכנית תוקפא והכיסויים הביטוחיים בה יבוטלו. ההשלכה של הפסקת התשלומים הינה משולשת:

  1. בתקופה זו המשפחה לא תהיה מבוטחת למקרה פטירה ולמקרה אובדן כושר עבודה -  כיסויים חשובים בהחלט.

  2. לכשתרצו להחזיר את הכיסויים לפעילות, ייתכן שתידרשו לתהליך חיתום רפואי, מילוי הצהרות בריאות ובדיקה רפואית, דבר שאינו מבטיח שתתקבלו בתנאים הקודמים לכיסוי, אם חל שינוי במצב הבריאותי שלכם.
  3. בחלק מההסדרים הפנסיוניים , אם מפסיקים להפקיד למשך תקופה מסוימת, לא ניתן  לשוב ולהפקיד אליהם לאחר מכן. ניתן לאבד כך תוכניות עם תנאים טובים במיוחד לגיל פרישה, שכיום אינן קיימות.

לצורך הסדרת המשכיות הכיסויים והתוכניות (ביצוע "הסדר ריסק") בתקופת חל"ת, יש להיפגש עם סוכן פנסיוני שימליץ כיצד לעשות זאת. הסוכן יבצע עבורכם את ההליך, כולל מילוי וחתימה על הטפסים והעברתם לקופות.