תיק השקעות מנוהל

פתיחת תיק השקעות מנוהל מתאימה לכל המעוניין בניהול אקטיבי ושוטף של כספו הנזיל בשוק ההון ע"י מומחים בתחום ניהול השקעות. הכספים שלך בתיק הההשקעות מנוהלים על ידי בית ההשקעות בהתאם למדיניות שהותוותה עמך ולאחר בירור מקיף של צורכיך והעדפותיך. הכסף מופקד בסניף הבנק של הלקוח (בחשבון נפרד על שם הלקוח) תוך מתן יפוי כוח לבית ההשקעות לנהל הכספים.

תיק השקעות מנוהל

יתרונות תיק מנוהל:

  • שקיפות - הכסף מתנהל בסניף הבנק, בחשבון על שם הלקוח וניתן לצפות בתיק ההשקעות בכל עת
  • נזילות - הכסף מושקע בשוק ההון וניתן לממש את התיק (כולו או חלקו) בכל עת
  • הטבות בדמי ניהול - לבתי ההשקעות ישנם הסכמים עם הבנקים השונים כך שדמי הניהול הנגבים ע"י הבנק בחשבון המנוהל הינם מינימליים
  • מומחיות - הכסף מנוהל ע"י מומחים בתחום, בעלי רישיון בניהול השקעות ומפוקחים ע"י הרשות לניירות ערך
  • שירות - הלקוח מלווה ע"י מנהל קשרי לקוחות מטעם בית ההשקעות

היכנסו למחשבון חיסכון