ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח תאונות אישיות

ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח תאונות אישיות

כל חברות הביטוח משווקות תוכניות לאובדן כושר עבודה במסגרת ביטוחי חיים ובריאות, כחלק מתוכניות פנסיוניות או כפוליסות נפרדות. התוכניות בדרך כלל דומות זו לזו, אולם קיימים הבדלים בהיקף ותכולת הכיסוי, תנאי הפוליסות והעלויות. מומלץ לבחון את התוכניות השונות על מנת להתאים את הכיסוי לצרכים האישיים, עפ"י מאפיינים שונים של סיכון בעבודה, אורח חיים, מצב פיננסי ועוד. כך גם לגבי פוליסות ביטוח תאונות אישיות.

 

למה זה חשוב?

לביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח תאונות אישיות חשיבות גבוהה. כל אדם חשוף לסיכונים רבים, וכל תקלה אשר פוגעת ביכולת להתפרנס ובהכנסה השוטפת, מעמידה בסיכון את כלל המשפחה שנאלצת להוריד את רמת החיים בעקבות הקטנת ההכנסה. הלכה למעשה, רק מעטים, אם בכלל, יכולים להרשות לעצמם לוותר על שכר חודשי ולהתמסר לריפוי ולהחלמה בלבד. ביטוח לאומי משלם קצבאות נכות לאנשים שאינם יכולים לעבוד ולהתפרנס, אך סכומים אלו אינם מספיקים לקיום בכבוד של משפחה, לכן יש  לשקול בכובד ראש רכישת פוליסה  שתעניק הגנה לסיכון זה. ברגע האמת, זו יכולה להיות המשענת הכלכלית היחידה של המשפחה.

 

דגשים לביטוח אובדן כושר עבודה

  • ביטוח אובדן כושר עבודה מספק כיסוי למצבים בהם אדם אינו יכול לעבוד לפרנסתו כתוצאה ממחלה, או תאונה. הביטוח מכסה אובדן כושר עבודה לתקופות ממושכות ומספק ללקוח הכנסה חודשית (קצבה) במשך התקופה, בשיעור של עד 75% ממשכורתו הממוצעת ב-12 החודשים שקדמו לאירוע.
  • תשלום הפיצוי החודשי מתחיל לאחר תקופת המתנה המוגדרת בפוליסה ונמשך עד סיום תקופת אי הכושר וחזרה ליכולת עבודה, או עד תום תקופת הכיסוי המוגדרת בפוליסה, לרוב עד גיל הפרישה, מועד בו מתחיל המבוטח לקבל קצבה במסגרת החיסכון הפנסיוני.
  • ניתן לרכוש, תמורת תשלום נוסף, כיסוי למצב של אובדן כושר עבודה חלקי, משמע פיצוי גם באובדן כושר עבודה שאינו מלא. בעת הרכישה, מומלץ לבדוק את אופן חישוב הזכאות במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי.
  • ניתן לרכוש, בתוספת תשלום, פיצוי רטרואקטיבי עבור חלק מתקופת ההמתנה, באמצעות רכישת הרחבה לביטוח אובדן כושר עבודה הנקראת "סף פיצוי" או "פרנצ'יזה".
  • הביטוח לאובדן כושר עבודה מהווה רכיב חשוב במסגרת תוכניות הביטוח והחיסכון הפנסיוני. ניתן לרכוש ביטוח לאובדן כושר עבודה גם במסגרת  פוליסה נפרדת. מומלץ לבדוק את היקף הכיסוי לאובדן כושר עבודה, כדי למנוע כפל ביטוח ותשלום יתר.

במקרה של אובדן כושר עבודה הנגרם כתוצאה מתאונת עבודה, רשאית קרן הפנסיה או חברת הביטוח, לקזז מן הפיצוי החודשי את התשלום המבוצע ע"י המוסד לביטוח לאומי

 

דגשים לביטוח תאונות אישיות

  • ביטוח תאונות אישיות מעניק פיצוי כספי חד פעמי במקרה של פגיעה כתוצאה מתאונה. תאונות יכולות לקרות בבית, במקום העבודה או במרחב הציבורי.
  • ביטוח זה מעניק הגנה למספר מצבים העלולים להיגרם כתוצאה מתאונה, כדוגמת: נכות, מוות, שברים, אשפוז וכדומה.

תמורה משווקת פתרונות ביטוח לאובדן כושר עבודה ולתאונות אישיות של מרבית חברות הביטוח המובילות. לכל לקוח מותאם פתרון מיטבי, הנותן מענה למגוון הסיכונים, תוך התייחסות ליכולת התשלום, גודל המשפחה וצרכיה בהווה ובעתיד, וגורמים נוספים.