ניוד כספים בין קופות גמל

ניוד כספים בין קופות גמל

ניוד כספים הינה זכותו של החוסך להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני. כל חוסך רשאי לנייד את כספי החיסכון הפנסיוני שלו בין תוכניות פנסיוניות וגופים מנהלים, ללא תשלום ומבלי שיזדקק להסכמה של גורם כלשהו, לרבות המעסיק.

 

האם ישנן תוכניות שלא ניתן לנייד אליהן כספים?

ככלל, תקנות הניוד מתייחסות לתוכניות פנסיוניות ולא לחיסכון פרטי.
קיימות מספר תוכניות שעל פי החוק והתקנות, לא ניתן לנייד אליהן כספי חיסכון פנסיוני:

 • קרנות הפנסיה הותיקות, שנסגרו להצטרפות עמיתים חדשים, בשנת 1995.
 • תוכניות ביטוח מנהלים שהופקו עד שנת 1991.
 • קופות גמל וותיקות מבטיחות תשואה.
 • תוכניות חיסכון פנסיוני המוגדרות כתוכניות שאינן יכולות לקבל עמיתים חדשים.

 

באילו מקרים נאסר על החוסך לנייד כספים מהחיסכון הפנסיוני?

 • כאשר מוטל עיקול או שיעבוד על מלוא היתרה הצבורה בקופה.
 • כאשר קיימת בחשבון יתרת חוב בגין הלוואה, שלא סולקה במלואה.
 • לאחר שהחוסך החל לקבל את קצבת הזקנה מהחיסכון הפנסיוני שלו.
 • לא ניתן לנייד כספים מקרן פנסיה או אליה, במהלך תביעת קצבת נכות מהקרן, או לאחר אישור תביעת נכות.
 • לא ניתן לנייד כספים לקופת גמל לתגמולים, קופה אישית לפיצויים או לקרן השתלמות, אלא אם כן הניוד נעשה בין תוכניות מאותו הסוג. לדוגמה, לקרן השתלמות ניתן לנייד כספים רק מקרן השתלמות אחרת.

 

למה יש לשים לב בעת ניוד כספים בין תוכניות פנסיוניות?

 • מעבר כספים בין תוכניות שומר על יעודם המקורי של הכספים – כך, למשל, כספים המוגדרים בקופה ככספי פיצויים, יוגדרו באותו אופן גם בקופה החדשה שיופקדו בה.
 • ניוד כספים מקרן פנסיה אחת לקרן פנסיה אחרת, שומר על הגיל הביטוחי של החוסך ועל תקופת האכשרה.
 • מעבר מקרן פנסיה לתוכנית ביטוח מנהלים אינו שומר על הגיל הביטוחי של החוסך.
 • מעבר בין סוגים שונים של קופות, עלול לבטל יתרונות שונים של החיסכון, בעיקר בתחומי המיסוי. לדוגמה, העברת כספים מקופת גמל להון (לגבי כספים שהופקדו לפני שנת 2008) לקרן פנסיה, מבטלת את "הזהות ההונית" של הכסף והופכת אותו לקצבתי. הפטור ממס על כספי התגמולים ההוניים שנחסכו בקופת הגמל, התבטל.

 

מהם השלבים בניוד כספים בין קופות פנסיוניות?

 • הגשת בקשה לניוד כספים, לקופה אליה מעוניינים לנייד את הכספים, בחינת הבקשה על ידי הקופה ואישורה.
 • העברת בקשה לניוד הכספים מהקופה המקבלת לקופה המעבירה.
 • החוסך רשאי לבטל את בקשת ההעברה תוך 18 ימים מיום הגשת הבקשה.
 • ההעברה הכספים מהקופה המעבירה לקופה המקבלת תבוצע תוך 10 ימי עסקים.
 • התהליך כולו, ממועד הגשת הבקשה ועד העברת הכספים, אורך 20 ימי עסקים.

תמורה נשארת תמיד עם ה"אצבע על הדופק" בכל הנוגע לניוד כספי הלקוחות בין הקופות השונות, כדי להבטיח חיסכון פנסיוני רציף, יציב ורווחי.