התאמת מסלולי השקעה

התאמת מסלולי השקעה

אחד הגורמים העיקריים להגדלת החיסכון בתוכניות הפנסיוניות של עובדים, הנו הרווחים בשוק ההון. רוב התוכניות פנסיונית מציעות מסלולים שונים להשקעות, הנבדלים בתמהיל שבין אפיקי ההשקעות השונים.

 

באלו אפיקי השקעה משקיעים היצרנים את כספי החיסכון הפנסיוני?


מניות הנסחרות בשוק ההון

זוהי ההשקעה שבטווח הארוך הינה בעלת הפוטנציאל הגדול ביותר לתשואה גבוהה בתוכנית הפנסיונית, אלא שבה במידה, היא גם זו הנושאת את הסיכון הגדול ביותר להפסד. מסיבה זו, מסלולי השקעה בתוכניות הפנסיוניות מוגדרים לרוב על פי  שיעור ההשקעה שלהם במניות. לדוגמה, מסלול המוגדר כ-"עד 20% במניות", הוא מסלול בו שיעור ההשקעה במניות, לא יעלה על -20% מהסכומים המופקדים/הצבורים בו. קרנות פנסיה אינן יכולות להציע מסלולי השקעה של למעלה מ-70% במניות.

אגרות חוב קונצרניות

אגרות חוב המונפקות על ידי חברות, שלמעשה לוות כסף מרוכשי האגרות ומחזירות להם את הכסף אותו לוו בתוספת ריבית. השקעה זו נחשבת ליציבה יותר מאשר סחר במניות, אם כי היא עדיין פחות בטוחה מאגרות חוב ממשלתיות, ולרוב, בטווח הארוך, מניבה תשואה נמוכה יותר מהשקעה במניות.

אגרות חוב ממשלתיות

לרוב, השקעה זו נושאת את התשואה הנמוכה ביותר מכל סוגי ההשקעות בשוק ההון, אך היא נחשבת ליציבה ולבטוחה ביותר. עם זאת, יש להדגיש כי גם אגרות חוב ממשלתיות אינן חסינות מהפסד ומחייבות מעקב אחר הרווחיות שלהן, כמו כל השקעה אחרת.

אגרות חוב ממשלתיות מיועדות

מונפקות ע"י המדינה ומבטיחות תשואה ידועה מראש. התשואה המובטחת כיום באג"ח המיועדות עומדת על שיעור של 4.8% ריאלי לשנה.
קרנות פנסיה מחויבות להשקעה של 30% מהכספים, בכל מסלול השקעה שהן מציעות, באגרות חוב ממשלתיות מיועדות, המעניקה להן "רשת ביטחון" לגבי 30% מהחיסכון. התחייבות זו של אג"ח מיועדות, אינה קיימת בביטוח מנהלים משנת 1992.

 

מהם מסלולי ההשקעה המתאימים ביותר לחוסך, במסגרת החיסכון הפנסיוני?

הדבר תלוי באופיו המשתנה של השוק, באופיו ובהשקפת עולמו של החוסך ובטווח ההשקעה. 
ככלל, כאשר מתחילים לחסוך בגיל צעיר, נהוג לבחור במסלולים בעלי מרכיב מנייתי גבוה יותר. כך ניתן לצבור סכומים משמעותיים בחיסכון הפנסיוני בתקופה בה מצפות לחוסך עוד שנות עבודה רבות, במהלכן הוא יכול לפצות על הפסדים בשוק ההון. ככל שמתקרבים לגיל הפרישה, נהוג לעבור למסלולים "הסולידיים" יותר, עם הסיכון הנמוך יותר, על מנת להקטין את הסיכון על החיסכון שנצבר. 

תמורה משווקת תוכניות במגוון מסלולי השקעות במסגרת החיסכון הפנסיוני, כדי להבטיח ללקוחותיה בסיס איתן להתנהלות פיננסית לאחר הפרישה.