תביעות בריאות או סיעוד

תביעות בריאות או סיעוד

מהם המסמכים הנדרשים לצורך הגשת תביעת ביטוח בריאות?

פוליסות בריאות פרטיות מורכבות ממספר רב של כיסויים, בהתאם לבחירת המבוטח. לכל סוג כיסוי יש להגיש סט שונה של מסמכים שעל המבוטח להגיש לחברת הביטוח.
להלן המסמכים הנדרשים במספר כיסויים :

  • במידה ונדרש כיסוי עבור ביצוע ניתוח – יש להכין אישור מהרופא המנתח על הצורך בטיפול, וכן אישור מקופת-חולים המעיד על מיצוי הטיפולים במסגרת הביטוח המשלים של הקופה.
  • במידה ונדרש כיסוי עבור הוצאות אמבולטוריות – יש לצרף הפניה לטיפול, קבלה מקורית שניתנה כנגד התשלום על הטיפול.
  • במידה ונדרש כיסוי עבור תרופה שאינה כלולה בסל התרופות הממלכתי – יש לצרף אישור ממוסד רפואי על הצורך בנטילת התרופה.

בכל מקרה, יש לפנות לתמורה לקבלת הנחיות.

 

מהן הזכויות של המבוטח במסגרת ביטוח סיעודי?

מבוטח שנקלע למצב סיעודי זכאי לגמלה חודשית בסכום ולמשך תקופה שנקבעה בפוליסה, לאחר תקופת המתנה המצויינת בפוליסה.
יש לפנות לתמורה לקבלת הנחיות.

תמורה משווקת תוכניות ביטוח בריאות וביטוח סיעודי של חברות הביטוח המובילות ופועלת למימוש זכויות המבוטחים עבור פוליסות אלו.