מדיניות שמירת הפרטיות

מדיניות שמירת הפרטיות

המידע המובא להלן מיועד לסייע לך, המבקר/ת והמשתמש/ת באתר זה, להבין את מדיניות האבטחה של מאגרי מידע ופרטיות של תמורה סוכנות לביטוח (1987) בע"מ (להלן: "תמורה"). זאת מתוך הכרה בכך כי שמירה על פרטיות מאגרי המידע האישי שבידי תמורה ואבטחת סודיות מהווים גורם חשוב בקשר בין תמורה לבינך.

 

איסוף מידע והשימוש בו

תמורה אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. קיימים שני סוגי מידע הנאגרים ע"י תמורה : מידע כללי על המבקרים באתר ומידע המכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי ע"י המבקרים באתר.

 

מידע כללי על המבקרים באתר

המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי, דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהפך.

 

מידע אישי

תמורה אוספת מידע בעל אופי אישי מהמבקרים באתר, כגון: שם,  מספר טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני וכו', אך ורק כאשר:

  • המבקרים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור לתמורה.
  • החברה עורכת סקר מקוון על בסיס התנדבותי.

תמורה, על ידי המחלקות השונות והחטיבות העסקיות הרלוונטיות שלה, נעזרת במידע האישי הנאסף על ידי משתמשים על מנת לספק מענה לצרכים ו/או לבקשות החברה או בקשות המידע השונות של המבקרים באתר. 
המידע שנמסר על ידך הוא נכס של תמורה ותמורה תשמור על פרטיות המידע לפי דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ודרישות חוק רלוונטיות נוספות. תמורה לא תעביר את המידע האישי שנצבר אודותיך לצד שלישי כלשהו, ולא תעשה בו שימוש החורג מהשירותים הניתנים באתר ללא הסכמתך המפורשת. תמורה אוגרת את המידע שנמסר על ידך במאגר נתונים המוחזק על מערך מחשבים מוגן, למניעת גישה אליו על ידי גופים אחרים.
זכותך לגשת בכל עת למידע שנמסר על ידך דרך "עדכון פרטים" לשם בדיקת נכונות המידע ואמינותו. גישה זו הינה באמצעות הקוד הסודי שבחרת בעת תהליך הרישום.
קטינים מתחת לגיל 14 אינם חייבים למסור את פרטיהם האישיים. 

 

בטיחות וסודיות

תמורה עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות הנתונים שלך בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט.
אבטחת המידע באתר תמורה נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך. ככלל, לפני כל בקשה לקבלת שירותים הכרוכים במידע אישי תתבקש לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי למתן השירות.
על מנת להגן על המידע ומנוע פעילות לא מורשית,  מבוצע ניתוק של הקשר עם המערכת כאשר לא התבצעה פעילות באתר במשך מספר דקות.  כמו כן, סיסמת הכניסה לאזור המידע האישי מתאפסת אחת ל- 6 חודשים והלקוח נדרש להחליף את הסיסמא. 
ההתקשרות בין הדפדפן שלך לבין מערכת נתוני הלקוחות מוצפנת ומאובטחת בשיטות הצפנה חדישות ומחמירות ובאמצעות מנגנוני הצפנה המהווים תקנים לנושאי הצפנת מידע בעולם האינטרנט. מטרת יצירת הקשר המאובטח הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים באינטרנט.  
תמורה משתמשת בטכנולוגיה של סביבה מאובטחת מתקדמת – מערכת נתוני הלקוחות אינה מחוברת ישירות אל האינטרנט אלא מבודדת ממנו באמצעות מספר שכבות הגנה. ישנן השגחה ובקרה מתמידות על כל ההתקשרויות אשר מתחילות או מסתיימות בקשר של תמורה עם האינטרנט.
תמורה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה כדי לספק ללקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר האפשרית מפני חדירה או פריצה.
עם זאת, אין תמורה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשרות אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך הגלישה באתר. תמורה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.
תמורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלה יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון.