סל פתרונות למעסיק

סל פתרונות למעסיק

ההסדר הפנסיוני נועד להבטיח לעובד את החיסכון החשוב ביותר בחייו.
בשל מורכבותו, ניהול הסדר פנסיוני בארגונים, מחייב ליווי של גורם מקצועי, התומך בתפעול ההסדר, ומעניק ליווי אישי ומקצועי למעסיק ולעובדים.
השירות למעסיק כולל מעקב ותמיכה בנושאים בהם חלות על המעסיק חובות חוקיות כלפי העובדים. עיקר הפעילות מתמקדת בתהליכי גביה, יתרות פיצויים וסיום עבודה.
להלן עיקרי השירותים המוצעים למעסיק על ידי תמורה:

 

מידע מקצועי למעסיק

תמורה מעמידה לרשות המעסיק מגוון ערוצי מידע מקצועי, ביניהם מרכז דעת תמורה ללימודי פנסיה וקורסים מקצועיים עם מיטב המרצים בתחום. תמורה רואה לעצמה חובה להיות מועדכנת ולעדכן את המעסיקים.

 

ניהול תהליכי בקרת הגביה

תמורה הינה מנהל ההסדרים בעל מערכת הבקרות המקיפה והמשוכללת בישראל. מירב הבקרות הקיימות כיום בתחום הינן פרי תכנון של תמורה, מתוך מענה לצרכי המעסיקים.

 

בקרה מול היצרן

לאחר קליטת הכספים בגופים המוסדיים השונים תמורה תקלוט מהם את פירוט התשלומים שהתקבלו ותבצע בקרה מול תשלומים שהועברו בפועל על ידי המעסיק. במידה וימצא חוסר התאמה, תמורה תדאג לעדכן את הגורם הרלוונטי לשם תיקון התקלה.

 

יתרות הפיצויים וסיום עבודה של עובד שכיר (טופס 161)

  • תמורה מחשבת את צבירות הפיצויים על פי תנאי הפוליסה, ומשווה בין הנתונים שחושבו בסוכנות לבין נתוני הקופות על מנת לזהות פערים ולתת הנחיות לתיקון. כמו כן, תמורה מפיקה למעסיק דוח פיצויים על פיו הוא פועל בהשלמות פיצויים לעובד, במידת הצורך, ובמילוי טופס 161 על פי החוק. 
  • למעסיק קיימת האפשרות לדווח לתמורה על סיום עבודה של עובד באמצעות אזור המעסיקים באתר תמורה ואף להפיק באופן עצמאי טופס 161.

 

אתר המעסיקים וחתימה דיגיטלית

בתום פגישת עובד עם סוכן פנסיוני מטעם תמורה, נשלחים הטפסים החתומים לאזור המעסיקים באתר תמורה. באמצעות האתר יכול המעסיק להוסיף את חתימתו הדיגיטלית בזמנו הפנוי ובכל רגע נתון. באופן זה יכול המעסיק לערוך בקרה על ביצוע הפגישות וכן לחתום באופן אישי על הטפסים, בחתימה דיגיטלית. בנוסף, באתר המעסיקים יכול המעסיק לצפות בתשלומים שהעביר עבור כל אחד מעובדיו ולבצע מעקב על סטאטוס מימוש הבקשות.

 

בקרות התיק הפנסיוני

המערכת התפעולית של תמורה הינה מהמתוחכמות הקיימות בשוק והיא מאפשרת לנהל את תהליכי הגביה ואת נתוני התוכניות הפנסיוניות של הלקוח, באופן זהה להתנהלותם במערכות היצרנים השונים. המערכת מאפשרת לבצע סדרת בקרות הקשורות לתהליכי הגביה ולביצוע בקשות בקופות, תוך השוואת נתוני הקופות לנתוני הסוכנות.
בנוסף, תמורה עורכת בקרה שוטפת ומוודאת שהיצרן, בו מתנהל ההסדר הפנסיוני של העובדים, עומד בהסכם עם המעסיק בכל הנוגע לשיעור דמי הניהול, הנחות בדמי ניהול, מסלולי השקעה בפיצויים ועוד. כמו כן, תמורה מבקרת עמידה בביצוע בקשות לקוח בנושאי מסלולי פנסיה, סכומי ביטוח, מסלולי השקעה, משיכות כספים ועדכון מוטבים.
במידה וקיים בהסכם המפעלי מודל ביטוח חיים דינמי/אוטומטי ועובד הצטרף אליו המערכת  בודקת התאמה של הכיסויים הביטוחיים של כל עובד, בהתאם לשינויים במצבו המשפחתי, בגילו ובגובה שכרו, כפי שהועברו בקבצי השכר ומעבירה הנחיות לביצוע בקופה.
מערכת הבקרות המשוכללת ומערכות המחשוב המתקדמות מאפשרות לתמורה לתקן טעויות שנעשו. לעיתים, מערכות המיחשוב של היצרנים מיושנות והיכולת של תמורה לבקר את המערכות הנ"ל ולתקן את השגוי, הינה יכולת קריטית עבור המעביד והעובד. יכולת זו הינה ייחודית למספר קטן של מנהלי הסדר.
כל הבקרות והנתונים הנ"ל ניתנים לשיקוף למעסיק, בכפוף לחובת הסודיות שחלה על תמורה על פי חוק.