סל פתרונות ללקוחות

סל פתרונות ללקוחות

מטרת ההסדר הפנסיוני הינה להבטיח לעובד בטחון כלכלי בזמנים בהם הוא מוצא עצמו ללא הכנסה, בפרישה לגמלאות, באובדן כושר עבודה או בפטירה.
הסדר פנסיוני נדרש להיות דינמי ומעודכן במהלך חיי העובד בהתאם לצרכים המשתנים, ועל כן ליווי של גורם מקצועי, הינו הכרחי וחשוב, על מנת שיתאים הגנה מקיפה ומלאה לכל זמן נתון.

להלן עיקרי השירותים המוצעים על ידי תמורה:

 

התאמת התיק הפנסיוני

השירות בתמורה הותאם במיוחד לעובדים בעלי תיק פנסיוני המורכב ממספר תוכניות אצל יצרנים שונים או מתוכניות בעלות מורכבות ייחודית. השירות כולל ביצוע התאמות שוטפת של התיק הפנסיוני בהתאם לנסיבות החיים של העובד. עם סיום תהליך התאמת התיק הפנסיוני וההחלטה על אופן פיצול ההפקדות החודשיות בין התוכניות השונות, תימסר לעובד המחשה המתארת את כל התוכניות המרכיבות את התיק הפנסיוני שלו.

 

בקרת ביצוע

תמורה עורכת מעקב אחר ביצוע בקשות העובד בנוגע לתיקו הפנסיוני, כגון עדכון סכום ביטוח חיים, עדכון דמי ניהול ועוד. תמורה מוודאת כי הבקשות בוצעו באופן תקין בקופות הפנסיוניות של העובד וכן מבצעת בקרה על עמידה של הקופה בזמנים ובהסכמים, במידה וקיימים. במקביל, מתבצע מעקב חודשי אחר פיצול הכספים בין התוכניות השונות.

 

נגישות בכל מקום

לרשות העובד עומד אתר האינטרנט של תמורה וכן אפליקציה בסמארטפון, בהם יוכל לצפות, בכל זמן נתון, במידע על התוכניות הפנסיוניות שלו, לרבות מבט כולל על תיקו הפנסיוני.
בנוסף יכול העובד להתעדכן בזמן אמיתי בסטטוס הטיפול בבקשותיו, לצפות במסמכי בקשות שחתם עליהם, ולראות את עיקרי ההמלצות מהפגישות שקיים עימו הסוכן הפנסיוני מטעם תמורה.
העובד יכול ליצור קשר בכל שאלה או בקשה עם מרכז שירות הלקוחות של תמורה, הפועל בסטנדרטים בינלאומיים גבוהים. במרכז השירות פועלים כ- 30 נציגים טלפונים המספקים מענה לפניות לקוחות תמורה.

 

סיום עבודה

סיום עבודה הינו מועד חשוב ביותר בחייו של העובד. תמורה עומדת לרשות העובד ומסייעת לו בהתאמת התכניות הפנסיוניות שלו.
המלצתנו היא, במידת האפשר, לא למשוך את כספי הפיצויים בתכניות. יש לזכור תמיד כי הפיצויים מהווים חלק בלתי נפרד מכספי הפנסיה ולעיתים מגיעים עד כ- 40% מסך החיסכון לפנסיה.

 

טיפול במימוש זכויות ותביעות

אם איתרע מזלך ועליך לתבוע את זכויותיך, תמורה אתך.
בתמורה קיימת מחלקת תביעות המסייעת לעובד במימוש זכויותיו מול היצרנים השונים. המחלקה מתמחה במתן שירות למימוש כספי הפנסיה בעת פרישה לגמלאות, למימוש סכומי ביטוח חיים במקרה פטירה חלילה, למימוש קצבה במקרה אובדן כושר עבודה, או למימוש זכויות בביטוח בריאות.