גילוי נאות לשיווק פנסיוני

גילוי נאות לשיווק פנסיוני

תמורה הינה סוכנות ביטוח בבעלות "כלל ביטוח", המתמחה בניהול הסדרים פנסיוניים ועומדת בקשר עסקי עם הגופים המוסדיים המפורטים להלן. לצורך שיווק מוצרים פנסיוניים קיימת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) התשס"ה-2005, בין תמורה וגופים אלה לבין המוצרים הפנסיוניים המשווקים על ידי תמורה.

חברות ביטוח כלל חברה לביטוח בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, הראל חברה לביטוח בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ, איילון חברה לביטוח בע"מ.
קרנות פנסיה כלל פנסיה וגמל בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה בע"מ, הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ*, אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ*, פסגות פנסיה וגמל בע"מ*, הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ*. 
קופות גמל כלל פנסיה וגמל בע"מ, מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, פסגות פנסיה וגמל בע"מ, אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ, ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ, מנורה מבטחים גמל בע"מ, הראל גמל והשתלמות בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, אנליסט קופות גמל בע"מ, הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ, אי.בי.אי גמל בע"מ, אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ.
קרנות השתלמות כלל פנסיה וגמל בע"מ, מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ, אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, פסגות פנסיה וגמל בע"מ, הראל גמל והשתלמות בע"מ, אנליסט קופות גמל בע"מ, מנורה מבטחים גמל בע"מ, אי.בי.אי. גמל בע"מ, הלמן אלדובי קופ"ג ופנסיה בע"מ, אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ.

* לחברות אלו קרנות ברירת מחדל המשווקות ישירות על ידי הקרן.