הודעות ועדכונים
פירוט התיק הביטוחי שלך
עדכון פרטים אישיים
מרכז שירות הלקוחות
החסכון הפנסיוני שלך
החסכון האישי שלך
התקציב המשפחתי שלך
מימוש הזכויות הרפואיות שלך
פרישה ותכנון מס
תמורה בריאות
תמורה פרימיום
דעת תמורה - ללמוד על פנסיה
אודות תמורה
מדיניות שמירת פרטיות
מוקדי שירות - גופים מוסדיים
ראשי > הודעות ועדכונים > מיזוג קופות הגמל וההשתלמות
מיזוג קופות הגמל וההשתלמות

הודעה על מיזוג קופות הגמל וקרנות ההשתלמות
בתחילת שנת 2012 יעבור שוק הגמל בישראל שינוי מהותי. מאות קופות גמל וקרנות השתלמות יתמזגו
האחת לתוך השנייה ומספר הקופות הפועלות בשוק יקטן באופן משמעותי.


מדוע ממזגים קופות גמל וקרנות השתלמות ?
כיום קיים ריבוי קופות גמל וקרנות השתלמות אצל הגופים המנהלים. המצב נובע מכך שתחת גוף מנהל אחד (כמו אקסלנס, דש, כלל פיננסים, אי-בי-אי ועוד..), ישנן קופות רבות המנוהלות תחת רמת סיכון השקעה זהה או דומה, שנקראות בשמות שונים וממותגות שונה. המצב יוצר בלבול רב בקרב הלקוחות ומסרבל את יכולת ההשוואה וקבלת החלטות בין הקופות השונות.
 
מי יזם את המיזוג ? 
את מיזוג הקופות יזם המפקח על הביטוח לשעבר ידין ענתבי, והוצא לפועל על ידי ממשיכו, המפקח על הביטוח כיום, פרופ' עודד שריג. בעקבות היוזמה, תוקן חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) ובתיקון נקבע כי על כל חברה המנהלת קופות גמל וקרנות השתלמות, לאחד קופות אשר מנוהלות כיום במדיניות השקעה דומה או זהה.
מה מטרת המיזוג ?
מטרת המיזוג לפשט ולהסדיר את שוק הגמל וההשתלמות עבור הלקוחות על מנת להקל על יכולת ההשוואה בין הקופות ועל בחירותיהם.

איך ייראה שוק הגמל וההשתלמות לאחר המיזוג ?
לאחר השלמת המיזוג, השוק יתכנס לכך שלכל גוף מנהל תהיה קופה אחת במסלול השקעה כללי (במדיניות השקעה לפי החלטת הגוף המנהל), ולצידה יהיו קופות עם אפיקי השקעה מתמחים, כגון מנייתי, אג"חי, מט"חי וכו' - אחת מכל סוג.

מתי קורה המיזוג ?
הליך מיזוג הקופות יתבצע בשני שלבים:

שלב ראשון – עד ה- 1.1.2012 – ימוזגו הקופות בעלות מדיניות השקעות זהה או דומה, המתופעלות תחת אותו גוף מתפעל. מה זה גוף מתפעל ? רוב הגופים המנהלים של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות מחזיקים כיום בקופות אשר חלקן עדיין מתופעלות בבנקים שמהן נרכשו בעבר, וחלקן מתופעלות על ידי הגוף המנהל עצמו (בית ההשקעות). מאחר ומיזוג הקופות מהבנקים השונים הוא מורכב יותר, משרד האוצר איפשר להם זמן רב יותר להיערך לכך ועל כן בשלב ראשון הן נדרשות למזג רק קופות המנוהלות תחת אותו גוף מתפעל.
 
שלב שני – עד ה- 1.1.2014 - מיזוג כל הקופות בעלות מדיניות השקעות זהה או דומה, גם אם מתופעלות בבנקים שונים.
 

מה משמעויות המיזוג עבור העמיתים ?
מיזוג הקופות רלוונטי בעיקר לעמיתים שקופתם תמוזג לקופה אחרת. בתהליך זה ייתכנו שינויים במספר מזהה של הקופה במשרד האוצר, מספר העמית ואף מדיניות ההשקעות יכולה להשתנות במקצת. השינוי במדיניות ההשקעות לא יהיה דרמטי מכיוון שהגופים קיבלו הנחיה למזג קופות בעלות מדיניות השקעות זהה או דומה. במידה וכן יחול שינוי במדיניות ההשקעות עבור עמית מסוים, הוא יעודכן על כך במכתב מפורט מהקופה. בימים אלו נשלחים מכתבים מהגופים המנהלים לכל העמיתים המפרטים להם את השינוי שנעשה ואת זכויותיהם.

מה לא ישתנה בעקבות המיזוג ?
זכות העברת הכספים
לעמית הזכות להעביר כספיו לכל קופה שיבחר לאחר המיזוג, אך היה כדאי לדחות בקשות העברת כספים עד לסיום הרבעון הראשון של שנת 2012 על מנת לוודא שכל המיזוגים בוצעו בהצלחה,  מעברקופה ב"תקופת התפר" תהיה בעייתית להערכתנו.
וותק ורציפות הקופה
רציפות זכויות העמיתים, הוותק, דמי הניהול וערכי החסכון בקופות לא ייפגעו כתוצאה מהמיזוג.

כיצד יעודכנו העמיתים על המיזוג מהגופים המנהלים ?
הקופות מחויבות לעדכן את העמיתים טרם המיזוג ולאחר המיזוג.
טרם המיזוג – תפורסם הודעה בעיתונות וכן באתר האינטרנט של החברה, ויישלחו הודעות בדואר רגיל לכל העמיתים.
לאחר המיזוג – תפורסם הודעה בעיתונות ובאתר האינטרנט של החברה, יישלחו הודעות בדואר רגיל לכל העמיתים.
דוחות שנתיים לעמיתים - בסוף השנה יישלחו שני דוחות לעמיתים: הראשון בגין התקופה בה היה בקופה המתמזגת, והשני בגין התקופה בה היה בקופה הממזגת, זאת במידה והמיזוג נעשה באמצע השנה.
לנוחתכם ריכזנו את הודעות הקופות השונות בנוגע למיזוגים, הכוללות פירוט הקופות המתמזגות והממזגות:

 כלל גמל והשתלמות Ÿ  אקסלנס גמל והשתלמות  Ÿ פסגות גמל והשתלמות 
  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל  Ÿ מגדל גמל פלטינום  Ÿ ילין לפידות  
  הראל גמל והשתלמות  Ÿ איפקס גמל והשתלמות  Ÿ הלמן אלדובי 
 דש בית השקעות Ÿ מנורה מבטחים גמל
צפי להאטה בפעילות הקופות בתחילת 2012
הליך מיזוג הקופות הינו תהליך משמעותי ומורכב עבור הגופים המנהלים, ועל כן להערכתנו במהלך הרבעון הראשון של 2012, צפויה תקופה בה תקבלו מכתבים רבים, יעלו שאלות ובקשות רבות, וחלק מהקופות יאטו פעילות וייתכן שאף ישביתו פעילות לתקופה קצרה בתחילת השנה.

מרכז שירות הלקוחות לשירותכם
אנו בתמורה ערוכים לקבל פניותיכם במרכז שירות הלקוחות, בכל שאלה או בירור בנוגע לקופת הגמל וקרן ההשתלמות שלכם.
מרכז שירות הלקוחות: 077-2226099 | 6099* | דוא"ל: sherut@tmu.co.il
                                                                                   
כל הזכויות שמורות לתמורה סוכנות לביטוח (1987) בע"מ